Kungliga Örlogsmannasällskapet

Pressinbjudan - Kungliga Örlogsmannasällskapet analyserar Försvarsberedningens betänkande – Seminarie 10 juni

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 11:55 CEST

Kungliga Örlogsmannasällskapet, en av de kungliga akademierna och instiftat 1771, har analyserat konsekvenserna och innebörden av Försvarsberedningens betänkande. Analysen presenteras vid ett seminarium och diskussion på Kungl. Myntkabinettets Hörsalen tisdag den 10 juni mellan klockan 0930-1200.


Försvarsberedningens slutrapport öppnar upp för stora möjligheter för marinen inför framtiden.
Det är nu upp till oss om vi vill ta utmaningen, men hänger resonemangen ihop?

Kungl. Örlogsmannasällskapet välkomnar betänkandet då det är viktigt med långsiktighet i säkerhets- och försvarspolitiken. Detta gäller i synnerhet de marina fartygsresurserna som tar många år att bygga upp. Beredningen klargör tydligt behovet av de marina förmågorna, men Kungl. Örlogsmannasällskapet konstaterar att resursbehoven för att vidmakthålla och skapa de marina förmågorna inte är lika tydligt beskrivna. Den nödvändiga omsättningen av ytfartyg beräknas t.ex. kunna genomföras först efter 2030.


Folkförsöjningsperspektivet är ett av den maritima sektorns viktigaste fundament då Sverige nästan uteslutande förlitar sig på import och export över vatten. Försvarsberedningen talar förtjänstfullt om vikten av sjöfartsskydd, men då de marina resurserna kommer att vara fortsatt begränsade kanske detta måste göras i en ny kontext och med nya metoder.  Hur påverkas detta av teknikutveckling och våra säkerhetspolitiska samarbeten? Ska fartygen räcka till för uppgifter både i Västerhavet och i Östersjön? 


Skrivningar om sjöfartens viktiga kopplingar till vår export och folkförsörjning och därmed direkta påverkan på vårt välstånd saknas i betänkandet. Skrivningen om Maritim samverkan är bra, men KBV, SjöV, Tullverket, Polisen, rederinäringen m.fl. är delar av sjöfartssverige som bör hänga ihop bättre än idag. Mycket har gjorts, men mer kan göras. Är statsmakterna beredda på att leda och styra den verksamheten för att få den effekt man önskar? Om det lämnas till myndigheterna själva blir det erfarenhetsmässigt inte mycket av den önskade utvecklingen.


Kungl. Örlogsmannasällskapet kommer under seminariet att redovisa och diskutera förslag hur Försvarsberedningens betänkande kan utvecklas och förbättras.

Begränsat antal platser, anmälan till:
Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller
E-post: info@koms.se 


För mer information om Kungl. Örlogsmannasällskapet, besök www.koms.se alt. följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Ledamöterna arbetar aktivt i fyra olika vetenskapsgrenar. Kungl. Örlogsmannasällskapet ger ut tidskriften - Tidsskrift i Sjöväsendet (TiS), anordnar seminarier och symposier samt förvaltar och utvecklar ett vetenskapligt marint bibliotek. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka. Besök även: www.koms.se.