Avesta kommun

Pressinbjudan: Lärarutbildning för minskat berusningsdrickande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:00 CEST

Tisdagen 9 september utbildar två av Domarhagens högstadielärare andra lärare i en metod som visat sig framgångsrik när det gäller att minska berusningsdrickandet bland unga.

Metoden kallas ÖPP: Örebro Preventionsprogram, och programmet vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet. Målet med programmet är att få föräldrar att ha och behålla sin restriktiva hållning till sina barns alkoholkonsumtion under hela tonåren. Metoden ska införas i hela Avesta kommun, med detta utbildningstillfälle som startskott för en utbildningsserie som många högstadielärare ska få ta del av.

Bakom utbildningen står Aktion Avesta. Aktion Avestas mål är bland annat att höja debutåldern när det gäller alkohol och andra droger bland unga.

Medierna inbjuds att närvara vid utbildningstillfället. Det kommer att ges tid för medierna att prata med utbildarna.

Aktivitet: Pressinformation

Tid: Tisdagen den 9 september, kl. 10.30 alt. kl. 12.30

Plats: Nya Star Hotel, Markustorget, Avesta

Medverkande: Utbildare och deltagare i ÖPP i Avesta kommun

Presskontakt:  Hanna Larsson, samordnare Aktion Avesta, Avesta kommun

Tel: 0226- 64 50 07

Mobtel: 0708-61 81 20

E-post: hanna.larsson@avesta.se