KK-stiftelsen

PRESSINBJUDAN: "LÄRGEMENSKAPER PÅ NÄTET - NYA FORMER FÖR KOMPETENSUTVECKLING"

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 14:36 CEST

Internet har skapat nya former för lärande. Inom loppet av några få år har det vuxit fram flexibla utbildningar och mötesplatser på nätet. Många yrkesgrupper skapar egna forum på nätet där de håller sig informerade om det senaste inom sitt yrkesområde. Mötes-platserna, Online Learning Communities, OLC, är viktiga platser för deltagarnas kompetensutveckling.

Ove Jobring, projektkoordinator vid LearnIT, KK-stiftelsens forskningsprogram om lärande och IT, samt ansvarig för forskningsprogrammet om nätbaserade nätgemenskaper vid IT-universitet i Göteborg är redaktör för en ny bok om lärande i de nya nätmiljöerna, "Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet".


- Mötesplatserna kan vara av varierande slag och samla deltagare med vitt skilda intressen. Det karaktäristiska för mötesplatserna är att tonvikten ligger på utbytet och samspelet mellan deltagarna, snarare är själva förmedlandet av information, säger Ove Jobring.

"Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet" är den andra boken i en planerad trilogi. Den första, "Lärgemenskaper på nätet", utkom 2004. En tredje bok, "Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet", utkommer under 2006.

Ove Jobring presenterar den aktuella forskningen kring hur Online Learning Communities uppstår, formas och struktureras i två seminarier, varav ett i Stockholm och ett i Göteborg.

- 18 oktober, klockan 10-12, IT-universitet, Forskargången 6, Göteborg
- 20 oktober, klockan 10-12, Alfred Nobelsalen, Münchenbryggeriet, Stockholm

Dessa är de första seminarierna i en serie kring KK-stiftelsens satsning Lärande och IT, LearnIT. Inom LearnIT bedrivs forskning om hur IT påverkar lärande, kunskapsbildning och utbildning på samhälls-
organisations- och individnivå. Göteborgs universitet är värd för programmet som pågår 2000-2007.

Anmälan

Anmäl dig till Coco Thorin, coco.thorin@kks.se 08-56 64 81 17.

Frågor

Frågor kring LearnIT: Gittel Oldbring, gittel.oldbring@hik.se 0408-44 60 00 och 070-355 78 85


Christina Ehneström, programchef LearnIT
Roger Säljö, vetenskaplig ledare för LearnIT