Landstinget Sörmland

Pressinbjudan: Lärseminarium om arbetsliv och hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:02 CET

Landstinget startade i januari 2003 ett program för arbetsmiljö och hälsa med syftet att långsiktigt utveckla landstinget till en organisation med god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Programmet genomförs med stöd från försäkringsbolaget AFA och Karolinska Institutet.
Under året har ”Program för arbetsmiljö och hälsa” anordnat lärseminarier med olika teman inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Seminarierna riktar sig till chefer, anställda som arbetar med personalfrågor och fackliga ombud inom landstinget.

Årets sista lärseminarium kommer att handla om arbetsliv och hälsa och hur inflytande och delaktighet påverkar de anställdas hälsa. Speciellt inbjuden gäst och föreläsare är Töres Theorell, professor vid Karolinska Institutet och chef för Institutet för psykosocial medicin.

Tid: 5 november, kl. 13.30-16.30
Plats: Solbacka Sport & Konferens

Varmt välkomna!

För ytterligare information kontakta:
Maija Johansson, programkoordinator
Landstingskansliet
Tfn 0155-24 53 40
Mobil 070-378 76 12
E-post maija.johansson@lk.dll.se