Vingåkers kommun

​Pressinbjudan: Läslyftet startar i Vingåkers skolor

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 10:44 CEST

Imorgon onsdag den 19 augusti startar ansvariga lärare på Slottskolan upp Skolverkets fortbildning Läslyftet. Syftet är att öka elevers läs- och skrivförmåga.

Satsningen i Vingåkers skolor fortsätter nu med fortbildningen Läslyftet. Lärare ska med väl underbyggda vetenskapliga metoder och arbetssätt öka elevers läs- och skrivförmåga.

I Läslyftet arbetar lärare i grupper med Skolverkets material som hämtas från Läs- och skrivportalen. Lärarna diskuterar och planerar tillsammans vad de ska göra och efter genomförd undervisning samlas de igen för utvärdering.

– Läsåret 2014/2015 fortbildades lärare i Skolverkets Matematiklyftet med lyckat resultat. Nu fortsätter vi med Läslyftet för att ytterligare stärka lärarnas språk-, läs- och skrivdidaktik, berättar förvaltningschef Lena Sahrblom.

Välkommen till Läslyftsstarten den 19 augusti!

Tid: 13.15-14.30
Plats: Slottskolans elevkafeteria ”Frallan”
Kontakt: Intresserade journalister ombeds kontakta Rosmarie Sundström, kommunikatör. 
E-post: rosmarie.sundstrom@vingaker.se
Telefon: 0722-38 30 91

Läslyftet: 
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

Matematiklyftet:
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/matematiklyftet


Mer om skolsatsningen i Vingåkers kommun:
I förra veckan samlades skolpersonal i Slottskolans aula för att påbörja ett utvecklingsprogram med Rektorsakademien Utveckling, RAU. Dessutom har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram nya verktyg för reflektion och uppföljning som just nu implementeras. Förbättringarna innebär att skolorna i Vingåkers kommun nu har ett och samma system för lärare respektive rektorer vilket möjliggör ett ökat samarbete. 

Vingåkers kommun är vackert beläget i Sörmlands nordvästra del och gränsar till Närke och Östergötland. Kommunen är storstadsnära med korta avstånd till Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping samt Stockholm. Kommunen kännetecknas av ett varierat näringsliv med några större företag och med många småföretag. Inom Vingåkers kommun finns ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla.