Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan Lena Hallengren presenterar nya läromedel för döva i Örebro onsdagen den 17 december

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 15:14 CET

En flexibel utbildning för vuxna döva med teckenspråk som första språk ställer särskilda krav på metoder och läromedel. Undervisningen för döva ska vara tvåspråkig, både svenska och teckenspråk. Målgruppens behov av material på sitt första språk har hittills inte alltid kunnat tillgodoses. Detta har i hög grad bidragit till att döva sällan deltar i flexibla utbildningssituationer på samma villkor som andra. Detta är i allra högsta grad en tillgänglighets- och medborgarrättslig fråga.

Förskole- och ungdomsminister, samt minister för vuxnas lärande Lena Hallengren presenterar imorgon gymnasiekurser på teckenspråk och läromedel för döva. Media är välkomna!

Tid: Klockan 10.15, onsdagen den 17 december 2003
Plats: SIT Specialpedagogiska institutet,
Mellringevägen 102, Örebro


Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, har på regeringens uppdrag arbetat fram gymnasiekurser som kommer att var tillgängliga via Internet. LOTS, Läromedel på teckenspråk, mål är att samtliga kärnämnen ska finnas som flexibla läromedel senast 2005. Även andra kurser är under produktion, exempelvis ”Körkortsboken” på teckenspråk.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48