Linköpings kommun

Pressinbjudan: Linköpings kommun tacksam för Henric Westmans donation

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 07:37 CEST

I hundra år har Westman-Wernerska stiftelsen bidragit till Linköpings utveckling och försköning. ”Kaptenen på Valla gård” Henric Westman hade stort engagemang för sin stad. Med boken ”Till gagn och varaktig nytta. Westman-Wernerska stiftelsen 1913-2013" vill Linköpings kommun med tacksamhet minnas denne generösa donator.

Under Östergötlands bokmässa på lördag överlämnar kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall, det första exemplaret av boken till stiftelsen.

Linköpings kommunstyrelse gav Östergötlands museums förlag i uppdrag att skapa en minnesbok. Stefan Hammenbeck från museet är huvudredaktör för boken, där 14 olika författare medverkar.  Stefan Hammenbeck och några av författarna deltar vid boksläppet.

Tid: Lördag 20 september klockan 11.30
Plats: Stifts- och landsbiblioteket, scenen, tidningshörnan 1 trappa upp

I boken skildras stiftelsens verksamhet för berikande av kulturlivet, den fysiska stadsmiljön och kunskapsuppbyggnad samt tillförande av skönhetsvärden i rikt mått. Vid den senaste femårsutdelningen 2013 utdelades hela 48,8 miljoner kronor.

Boken redovisar mottagare av stiftelsens bidrag, i många fall med extra fördjupande artiklar till exempel om miljöinsatser utefter Stångån, tillkomsten av Gamla Linköping, Östergötlands museums numera k-märkta byggnad från 1938/39, eklandskapets vård och lokalhistorisk forskning.

I ett särskilt kapitel redovisas också Henric Westmans (1853-1937) omfattande personliga engagemang som mecenat och donator i flera sammanhang, från sjukvård och barnafödande till kommunalpolitisk, kyrklig och livslång kulturell gärning för Linköping bästa.

Henric Westmans insatser för kulturen och hans framtidsvision har haft och fortsätter att ha stor betydelse för Linköping.

Välkommen!

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.