Statens folkhälsoinstitut

Pressinbjudan - Lönsam metod mot alkoholproblem i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:22 CEST

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut utbildar arbetsplatser i Stockholm i en ny metod för att möta alkoholproblem bland personalen. Genom ett enkelt test och rådgivning finns stora vinster att göra för både anställda och arbetsgivare.

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att utbilda företagshälsovård och arbetsliv i den så kallade riskbruksmodellen. Över 2000 chefer och personalhandläggare har utbildats.

Media är välkomna att följa en konferens i Stockholm som tar upp modellen.

Tid: torsdag 18 september, 09.00-15.00
Plats: World Trade Center, Stockholm

"Riskbruksmodellen" går ut på att erbjuda anställda att kontrollera sina alkoholvanor i samband med exempelvis en hälsoundersökning. Det sker med hjälp av ett frågeformulär om alkoholvanor och ett blodprov. Nästa steg är att erbjuda rådgivning för dem som har en riskabel alkoholkonsumtion. Det finns vetenskapligt stöd för att en enkel rådgivning ger effekt.

- Om två av hundra anställda förändrar sina alkoholvanor kan den relativt låga kostnaden för undersökningen betala sig flera gånger om för arbetsgivaren, säger projektledaren Karin Gisselman.

Det finns goda skäl, för både arbetsgivare och arbetstagare, att införa metoder som upptäcker och åtgärdar tidiga alkoholproblem. Förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan leda till ökad risk för ohälsa, skador och sjukfrånvaro.

Förutom riskbruksprojektets föreläsare medverkar:
Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, Gabriel Romanus, tidigare vd för Systembolaget.

Mer information: www.fhi.se/riskbruksprojektet

För ytterligare information:
Karin Gisselman, projektledare, 08-566135 59, e-post: karin.gisselman@fhi.se johan.landin@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: