Socialdepartementet

Pressinbjudan - LSS - Särskilt personligt stöd

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:32 CEST

En utveckling av stödinsatsen råd och stöd och återinförande av rättigheter för personer med omfattande funktionshinder.

LSS- och hjälpmedelsutredningen överlämnar betänkandet
LSS - Särskilt personligt stöd (SOU 2004:103) till statsrådet Berit Andnor den 8 november 2004. Särskild utredare är riksdagsledamot Catherine Persson.

LLS= Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I anslutning till överlämnandet anordnas en pressträff den 9 november. Ta med pressleg eller motsvarande! Välkomna!


Tid och plats:
Tid: Tisdagen den 9 november kl 10.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottningsgatan 1, Stockholm


Kontakt:
Greger Nyberg
Sekreterare
08- 405 29 67
0410 413 19