Lunds universitet

Pressinbjudan: Lunds universitet sätter fokus på klimatforskningen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:36 CEST

Lund har en ledande position inom svensk klimatforskning. Det visades inte minst när Vetenskapsrådets anslag till starka forskningsmiljöer delades ut i början av sommaren: två av de prestigefyllda Linnébidragen gick till forskning om klimatförändringarna och hållbar utveckling vid Lunds universitet. Nu tar universitetet ett samlat grepp för att ytterligare stärka sin kompetens.

- Världen har, enligt FN:s klimatpanel kommit till ett vägskäl; antingen fortsätter vi låta oss styras av ekonomi och regionala hänsyn eller så börjar vi tänka globalt och tar hänsyn till miljön. Här har universiteten en viktig roll och måste visa vägen, säger universitetets rektor Göran Bexell. Därför drar vi nu igång en satsning på klimatforskning.

Satsningen går under namnet Klimatinitiativet och syftar till att dra största möjliga nytta av den tvärvetenskapliga bredd som finns vid Lunds universitet och göra den mer tillgänglig för både allmänhet och forskare från andra lärosäten.
Den 23 september går startskottet. Då bjuds på föreläsningar av klimatexperterna Markku Rummukainen vid SMHI och Thomas B Johansson och Karin Bäckstrand från Lunds universitet. Dessutom debatterar en panel vad som är forskning och vad som är politik i klimatfrågan. Moderator är journalisten Pernilla Ström.
Samtidigt invigs en ny webbplats där de senaste lundabidragen till klimatforskningen presenteras och experter besvarar frågor från allmänheten via en frågelåda.

Välkomna till pressträff inför startskottet!

Vad: Information om Klimatinitiativet och klimatforskning vid Lunds universitet
Var: Palaestra, universitetsplatsen
När: Tisdagen den 23 september kl 14.15
Medverkande: Rektor Göran Bexell, Thomas B Johansson, föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Per Warfvinge samordnare Klimatinitiativet mfl.

Program till invigningsseminariet: http://kongresslund.se/Klimat/Program/

Under hösten kommer Lunds universitet att bjuda forskare från hela världen till en rad angelägna workshops och seminarier om klimatförändringarna. Nedan följer ett axplock:

22-23 oktober "Möjligheter till radikala utsläppsminskningar - tekniska och sociala implikationer". Internationell workshop med den världsledande klimatforskaren Tom Wigley

26-31 oktober "The Planet 2050" Ett femtiotal världsledande forskare samlas för att under en veckas tid diskutera framtidsscenarier och möjliga utvecklingsvägar för vår planet. Arrangemanget anordnas i samarbete med bland andra Lunds kommun.

28-29 oktober "Anpassning till en varmare värld". I en workshop ska forskare identifiera vilka nya forskningsområden som kan behövas när människans arbets- och prestationsförmåga måste anpassas till en stigande temperatur.

November- Nytt forskningsprojekt "Mänskliga rättigheter i en varmare värld" inleds vid Raoul Wallenberg institutet. Det ska studera hur migration, mänskliga rättigheter och genusaspekter i den internationella rätten påverkas av klimatförändringarna.

12 november "Minskade utsläpp vid livsmedelstransporter". Workshopen syftar till att skapa ett forskarnätverk som ska studera metoder och verktyg för att minska utsläppet av växthusgaser i samband med livsmedelstransporter.

24-25 november Klimatskeptikernas argument synas i en internationell workshop.

25-27 november "Klimatförändringar och global livsmedelsförsörjning". Vid workshopen analyseras orsaker till livsmedelsbrist och strategier för åtgärder och anpassning.

Läs mer på Klimatinitiativets webbplats från och med den 23 september www.lu.se/klimatinitiativet

För mer information tala med rektor Göran Bexell på telefonnummer 0705-59 70 01
eller professor Per Warfvinge, samordnare för klimatinitiativet 046-222 36 26


Ulrika Oredsson