Eskilstuna kommun

Pressinbjudan - Miljö- och räddningstjänstnämndens presskonferens idag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 08:34 CET

Välkomna till:

Plats: Brandstationen, Sundbyvägen 2
Klockan 16.30
Närvarande: Joel Hamberg (V) nämndordförande, Ulf Lindstrand förvaltningschef och Lars Lagebo räddningschef 

Idag har nämnden årets sista möte och fastslår verksamhetsplanen för 2014. Förvaltningens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun även 2014
att bo och vistas i. Vi ska arbeta för att Eskilstuna får en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna.
Vi ska minska risken för bränder och olyckor genom riskbedömningar och
skadeförebyggande insatser.  Förvaltningen ser fram mot ett nytt år. En fjärdedel av eskilstunaborna utbildas i brandskydd under varje mandatperiod. 1 300 sexåringar kommer att lära sig krypa under röken och ringa 112. Vi ska medverka till en bra inomhusmiljö för dessa barn i förskolorna. Projektet Friska Brandmän kommer att fortsätta och även fokusera på säkra räddningsinsatser. Sedan kommer vi att fortsätta enträget arbeta för att våra vatten ska få bättre kvalitet. 170 miljöfarliga verksamheter och 570 livsmedelsverksamheter ska besökas under nästa år.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.