Länsstyrelsen i Kronobergs län

Pressinbjudan: När barn och unga utsätts på nätet

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 07:00 CET

Digitala medier erbjuder många möjligheter till utveckling och lärande, för såväl barn som vuxna. Mycket av Länsstyrelsens arbete kring digitala medier och internet handlar om att lyfta de positiva delarna. Vi utbildar till exempel vuxna som i sina professioner möter barn och ungdomar i hur man kan hantera och vägleda unga i sitt användande av digitala medier och internet. Men det finns ju också en mörk sida av internet, en sida som vi vuxna kanske inte känner till så väl.

- Internet är ofta ett positivt inslag i vardagen och många av oss använder nätet både privat och i vår yrkesroll eller i skolarbetet. Men vi måste också vara medvetna om och veta hur vi kan möta de risker som finns, till exempel barn och ungas sexuella utsatthet på nätet eller narkotika och darknet, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare* på Länsstyrelsen i Kronoberg.

För att öka kunskapen i denna viktiga fråga arrangerar Länsstyrelsen en föreläsningsturné på tre orter i länet. Med på turnén är kriminolog Nina Rung och ANDT-samordnare* Olof Emilsson.

Media hälsas välkomna att delta på föreläsningarna. Det finns möjlighet att ställa frågor till såväl föreläsare som Länsstyrelsens representanter. Vänligen meddela ditt deltagande till Anna Ståhl via telefonnummer 010–2237182.

  • 13 mars i Norrhult, Norrhults Folkets Park, kl. 13-16
  • 14 mars i Alvesta, Alvesta Folkets Hus, kl. 9.30-12.15
  • 14 mars i Markaryd, Markaryds kommun Drottninggatan 11, kl. 13.15-16.

Olof Emilsson, Länsstyrelsen Kalmar län
ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kalmar län. Arbetade tidigare på Tullverket inom brottsbekämpning och utredde narkotikaärenden där gärningsmännen sålt preparat på internet.

Nina Rung, kriminolog, Huskurage
Nina Rung är kriminolog, föreläsare och debattör med stor erfarenhet av att utreda brott mot barn. Hon deltar som expert hos organisationer och myndigheter i frågor om barns rätt, normarbete och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld samt leder utbildningar för till exempel länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället, ideell sektor och skolor.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se