Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Pressinbjudan: Näringslivsdagen 2011

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:51 CET

Den 25 november träffas Linköpings politiker, tjänstemän och företagare för att samtala om hur vi gemensamt kan skapa ett företagsklimat i nationell toppklass.

Linköpings kommun, Företagarna och Svenskt Näringsliv arbetar kontinuerligt med att skapa ett näringslivsklimat i nationell toppklass. Näringslivsdagen är ett gemensamt initiativ och ska fungera som en diskussionsplats för politiker, tjänstemän och företagare från Linköpings kommun där vi träffas och vidareutvecklar tankar och idéer.

  • Hur ser företagen på attityden och bemötandet från kommunen?
  • Vilka möjligheter, utmaningar och önskemål efterfrågas?
  • Hur kan vi gemensamt stärka den positiva bilden av bristyrken och göra dessa mer attraktiva i framtiden och möta näringslivets behov

Program:

12.35-12.40      Helena Thun NuLink hälsar välkommenSyfte med dagen
12.45-12.50      Moderator Lennart Ekdal har ordet
12.50–13.20     Tranås Näringslivschef, Jan Holmbom Tranås United     
13.20-13.25      Moderator Lennart Ekdal har ordet
13.25-13.40      Paul Lindvall/Vision Linköping
13.40–14.00     Moderator Lennart Ekdal har ordet. Presentation av Yvonne Rosmark NuLink, Sofie Elmström Svenskt Näringsliv och Frida Boklund Företagarna.
14.00–14.45     Rundabordsamtal
14.00-14.45      Fika
14.45-15.45      Redovisning av resp. bord
15.45-16.00      Moderator Lennart Ekdal sammanfattar dagen

För information:
Helena Thun NuLink
Tfn: 0761-27 27 97
E-Post: Helena.Thun@nulink.se

 

____________________________________________________________________________________

Linköping, med drygt 145 000 invånare, är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Näringslivsutveckling i Linköping AB, NuLink, verkar för en stark tillväxt av stadens näringsliv genom service inom entreprenörsskap, branschutveckling och företagslotsning. Företaget, som är ett helägt dotterbolag till Stadshus AB, bildades 2007 och har sitt ursprung i kommunens tidigare näringslivskontor. 
www.nulink.se