Lunds universitet

Pressinbjudan: Nobelpristagaren Oliver E. Williamson föreläser i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:09 CET

Oliver E. Williamson tilldelades i år Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin \"analys av ekonomisk organisering, särskilt företagets gränser\". På måndag gästföreläser han vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.


Plats: Aulan, Universitetshuset, Paradisgatan 1, Lund.
Tid: Måndagen den 14 december kl 15.15.

Media hälsas välkommen!

Program:
Välkomsthälsning av Allan T. Malm, professor och rektor vid Ekonomihögskolan.

Introduktion av Sonja Opper, Gad Rausing-professor i internationell ekonomi och företagande.

Föreläsning av Oliver E. Williamson, professor och 2009 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Kontakta:
Professor David Edgerton, prefekt Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, 046-222 86 78, 0735-930 650 eller david.edgerton@nek.lu.se

Om Oliver E. Williamson: Hans ”huvudtes är att marknader och hierarkiska organisationer såsom företag är två alternativa former för organisering med skilda metoder för konfliktlösning. Nackdelen med marknader är att de medför mer köpslående och konflikt. Nackdelen med företag är att ledningen kan utnyttja sin beslutanderätt för egna syften. Marknader med livlig konkurrens fungerar väl eftersom både köpare och säljare kan finna andra leverantörer och kunder om de inte kommer överens. Är konkurrensen mindre blir dock detta svårare. Williamsons teori innebär därför att ekonomiska aktörer är mer benägna att sköta sina transaktioner inom ett företag ju mer relationsspecifika deras tillgångar är, en hypotes som också fått starkt empiriskt stöd”.

Läs mer ur pressmeddelandet från Kungliga Vetenskapsakademin: www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden-2009/Ekonomipriset-2009/