Jönköpings läns museum

Pressinbjudan: Ny bok om länets gästgiverier och skjutsväsendets historia

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:58 CET

Inbjudan till pressinformation av "Gästgivaregårdar och skjutsstationer. Jönköpings län 1649–1933" torsdag den 12 december kl 10 (2013) på Jönköpings läns museum

Boken "Gästgivaregårdar och skjutsstationer. Jönköpings län 1649–1933", väcker beundran och funderingar kring våra förfäders transporter längs länets vägar. Med alla dess kartor, utdrag ur lagar, reseskildringar, resehandböcker, protokoll, allt försett med källhänvisning, är den dessutom en god start för vidare studier.

Gästgiveri och skjutsväsendets historia är ett intressant men föga omskrivet kapitel i vår historia. Boken börjar med lagen; Kungl. Maj:ts Krogare- och Gästgivare ordning 1649-10-01. Därefter skildras länets gästgiveri- och skjutsväsende under cirka 300 år – en verksamhet som noggrant reglerades och övervakades av Konungen och hans förlängda arm, Konungens Befallningshavande. Varje månad lämnades dagböcker till länsmannen i distriktet. Ve den gästgivare eller skjutsbonde som fått ett klagomål i dagboken. Då gjorde länsman en undersökning och syndaren kallades vid behov till Landskansliet, som kunde utdöma böter.

Trots att verksamheten var väl organiserad kunde den inte konkurrera med järnvägen eller med automobilerna. År 1933 upphävdes den sista skjutsordningen.

Boken ”Gästgivaregårdar och skjutsstationer. Jönköpings län 1649–1933” är Kaj Kjellström och Inga-Britt Larsson tredje bok om skjutsväsendet. Den har 328 sidor och ges ut som ”Småländska Kulturbilder 2013” av Jönköpings läns museums förlag i samarbete med Jönköpings läns hembygdsförbund.

Utgivningen har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Jönköpings läns museum, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings Läns Hembygdsförbund samt Aneby, Eksjö, Gislaveds, Hylte, Nässjö, Tranås, Vaggeryds, Vetlanda och Värnamo kommuner.

Vid bokreleasen medverkar författaren Kaj Kellström och medhjälparen Inga-Britt Larsson samt Sergei Muchin, museichef vid Jönköpings läns museum och Ingvar Törnqvist, ordförande i Jönköpings läns hembygdsförbund.

Mer information?
Välkommen att kontakta Sergei Muchin, museichef Jönköpings läns museum, telefon 036-30 18 90, mobiltelefon 070-532 18 90, e-post sergei.muchin@jkpglm.se

FAKTA:
Varje år ger Jönköpings läns museum tillsammans med Jönköpings läns hembygdsförbund ut en bok som belyser vår hembygd. I år heter årsboken ” Gästgivaregårdar och skjutsstationer. Jönköpings län 1649–1933”.
Kaj Kjellström är, pensionerad från en lantmätartjänst i Östergötland. Inga-Britt Larsson har ett förflutet som läkarsekreterare på US i Linköping. Författarna gav 2009 ut sin första bok, ”Östgötska gästgivargårdar och skjutsstationer”. Boken rönte stor uppskattning när den kom och klassas redan som ett standardverk i ämnet. Stärkta av framgången med denna bok påbörjades en serie böcker i formatet 302 x 240 mm med det samlande namnet ”Gästgivaregårdar och skjutsstationer”. Böckerna är geografiskt uppdelade på de län som fanns 1933, då skjutsväsendet upphörde. Boken ”Kalmar län 1649-1933” kom hösten 2012 och nu, 2013, står Jönköpings län på tur.

Bildtext: Författaren Kaj Kjellström och medhjälparen Inga-Britt Larsson. Foto: Dick Kjellström.

Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  finns cirka 60 anställda som arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer