2050

Pressinbjudan: Ny statistik kring nordiska företags syn på möjligheter och risker inom klimatområdet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2014 14:00 CEST

En ny undersökning med svar från 154 av Nordens största börsnoterade företag visar att näringslivet ser fler möjligheter än risker med striktare klimatregleringar på flera områden.

I konsultbyrån 2050:s nya rapport Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses presenteras statistik kring de nordiska företagens syn på möjligheter och risker inom klimatområdet. Företagen som svarat i undersökningen motsvarar hela 85 procent av de nordiska börsernas marknadsvärde.

Tid: Onsdag den 15 oktober kl 14
Plats: Folksamhuset, Bohusgatan 14, Stockholm

Anmälan: https://cdpeurope.wufoo.eu/forms/cdp-nordic-climate-leadership-seminar/

Statistiken är framtagen av den internationella organisationen CDP som arbetar för ett hållbart affärsliv. Rapporten och analysen är gjord av 2050, en konsultbyrå som arbetar med klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande.

Bakgrunden till klimatundersökningen kommer från de mer än 760 stora institutionella investerare globalt som kräver relevant och jämförbar information kring affärslivets hantering av klimatfrågan. Första delen av seminariet kommer att behandla hur svenska kapitalägare tar tillvara denna information.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Ekelund, vd, 2050, mobil: 070 577 00 97, markus.ekelund@2050.se
Emma Henningsson, Nordenansvarig, CPD, mobil: 070 514 57 26, emma.henningsson@cdp.net


2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se


Bifogade filer

PDF-dokument