Högskolan i Halmstad

PRESSINBJUDAN: Nytt datorspråk underlättar programmering

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 09:00 CEST

För att datorer ska kunna kommunicera med varandra behövs protokoll, det vill säga en uppsättning regler för hur kommunikationen ska gå till. Behovet av sådana protokoll ökar i takt med att allt fler nya och snabbare tekniska lösningar och tjänster uppfinns där (apparater och) system kommunicerar med varandra. Exempel på sådana system är bilar som kommunicerar med andra bilar, med trafikljus eller med övergångsställen för ökad trafiksäkerhet. Mobiltelefonsystem är ett annat typiskt exempel.

Programmeringen av protokoll har hittills varit svår och mycket osäker och innehållit många fel. Ett steg närmare en säkrare och mer tillförlitlig programmering finns nu tack vare Yan Wangs avhandlingsarbete. När hon i morgon lägger fram sin avhandling kan hon presentera en lösning på problemet i form av ett specialiserat datorspråk för att beskriva protokoll.

– Jag är imponerad av att Yan har lyckats med det stora arbetet att implementera ett nytt datorspråk. Med hennes datorspråk går det snabbare att utveckla protokoll och lättare att införa ändringar, säger Veronica Gaspes, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och den som har handlett Yan Wang.

Avhandlingen heter ”A Domain-Specific Language for Protocol Stack Implementation in Embedded Systems” och läggs formellt fram vid Örebro universitet men forskningsarbetet har bedrivits vid Högskolan i Halmstad.

Medierna är välkomna till disputationen som äger rum i Wigforssalen på Högskolan i Halmstad onsdagen den 8 juni kl. 10.15.

För mer information kontakta handledare Veronica Gaspes på telefon 035-16 73 80.

 

 

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 15 000 studenter och 600 anställda, varav ett 40-tal professorer.