Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: OECD utvärderar svenskt bistånd

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:31 CESTTorsdag den 9 juli kl. 14 bjuder statssekreterare Joakim Stymne in till en presskonferens med anledning av offentliggörandet av OECD:s biståndskommittés (DAC) granskningsrapport av det svenska biståndet. I rapporten presenteras styrkor och svagheter i det svenska biståndet, och rekommendationer föreslås.

Medverkar vid presskonferensen gör statssekreterare Joakim Stymne, Sidas ställföreträdande generaldirektör Mia Horn af Rantzien, samt Karen Joergensen, chef för DAC:s avdelning för biståndsgranskning.

Fakta OECD/DAC:s granskningar:
OECD/DAC:s regelbundna granskningar av alla sina medlemsländers bistånd utgör en central del av verksamheten. Samtliga länder granskas i dessa s.k. peer reviews vart fjärde år. Sverige synades sist år 2005. Då konstaterades bl.a. att Sverige behövde fokusera antalet bilaterala samarbetsländer, genomföra ökad sektorkoncentration, skärpa styrningen av det multilaterala utvecklingssamarbetet samt stärka resultatstyrningen av biståndet.

Tid och plats:
Tid: Torsdag 9 juli, klockan 14.00
Plats: UD, Fredsgatan 6, Pressrummet.

Föranmälan krävs, till:
sarah.zetterqvist(at)foreign.ministry.se


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97