Landstinget i Värmland

Pressinbjudan: Öppet forum om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:49 CET

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 är de första nationella riktlinjerna inom området.

Media hälsas välkomna hela eller delar av forumet, särskilt punkten om de lokala exemplen, klockan 11.00, bör vara intressant (se program nedan).

Tid och plats: Onsdagen 3 november 2010, klockan 9-12, Kils Arena, tidigare Scan-området

Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om diagnostik, läkemedelsbehandling, personcentrerad omvårdnad, dagverksamhet, boende och stöd till anhöriga.

Under fyra tillfällen, i form av öppna forum, berättar personal från landstinget och kommunerna om riktlinjerna. Syftet är att föra ut kunskap om dessa och tydliggöra vilka förändringar som kan behöva genomföras inom den värmländska demensvården. I programmet ingår även presentation av lokala ex-empel på framgångsrika modeller för samverkan mellan Landstinget och kommunerna för utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Forumen har tidigare ägt rum i Säffle, Torsby, Filipstad. Nu på onsdag, den 3 november, hålls forumet i Kil.

Program

 • 08.30 - Samlingskaffe
 • 09.00 - Presentation av Utvecklings- och samverkansgruppen samt www.liv.se/demens , Ragnar Åstrand
 • Presentation av den medicinska delen av nationella riktlinjerna inom demens, Ragnar Åstrand och Kerstin Kåwe
 • Bensträckare
 • 10.00 - Presentation av omvårdnadsdelen av nationella riktlinjerna inom demens, Eva Karlsson, Lena Tronnler, Kerstin Kåwe och Annika Nilsson
 • Bensträckare
 • 11.00 - Lokala exempel på fungerande organisatorisk samverkan mellan landstinget och kommunerna inom den värmländska demensvården:
  - Fyrkom
  - Minnesmottagningen i Sunne
  - Vårdcentralen i Kil i samverkan med Kils kommun
 • Frågestund
  Ragnar Åstrand, Eva Karlsson och övriga medverkande
 • 12.00 Avslut