Sveriges Kommuner och Landsting

Pressinbjudan Öppna jämförelser Grundskola 2013 Tema: Hur motiverar skolan eleverna?

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 09:16 CEST

Öppna jämförelser Grundskola ger en unik bild av alla 290 kommuners skolresultat. Ett sammanvägt värde för kunskapsresultaten i samtliga kommuner presenteras.

Årets tema: Hur motiverar skolan eleverna?
Forskningen visar att motivationen är viktig för elevernas prestationer. Samtidigt visar våra jämförelser att eleverna under skoltiden får en minskad lust att lära. Det är en viktig signal om att undervisningen på ett bättre sätt behöver engagera eleverna och knyta an till deras vardag. Hur kan skolan lyckas med det?

Program

  • Håkan Sörman, SKL:s VD, inleder och redovisar årets resultat
  • Daniel Sundberg, forskare vid Linneuniversitetet, presenterar aktuell forskning om vad som påverkar elevers motivation i skolan
  • Frågestund

Tid: Onsdag den 10 april 10:30 – 11:30

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm

Se det direktsända seminariet

Följ seminariet via Twitter med #ojskola

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

För mer information:
Hanna Åkesson, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
072-734 26 02
hanna.akesson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01