Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Överlämnande och presentation av Sfi-utredningen

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 10:48 CEST

Onsdagen den 24 september överlämnas betänkandet ”Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv” (SOU 2003:77) till ministern för vuxnas lärande Lena Hallengren.
Betänkandet kommer att presenteras av utredaren Kent Andersson. I samband med detta presenteras även Lars Rådhs utredning om översyn av mottagandet och introduktionen för flyktingar.

Statsråden Lena Hallengren och Mona Sahlin kommer gemensamt att ta emot utredningarna kl. 13.30. Vid överlämnandet finns det möjlighet för fotografering. Överlämnandet sker på Mona Sahlins arbetsrum på Justitiedepartementet, plan 6 Rosenbad 4.

Tid: onsdagen den 24 september klockan 14.00
(Fotografering vid överlämnandet 13.30. Se info nedan)
Plats: Pressrummet, Rosenbad 4 i Stockholm

Utredarens uppdrag är att pröva och ge förslag på hur skolformen svenska för invandrare, sfi, kan förnyas och organiseras. Utgångspunkterna för utredningen är att skapa:
- en utbildning med hög kvalitet som både stärker språkinlärningen och ökar utbildningens status
- större möjligheter att anpassa utbildningen och utbildningsmålen till varje individs behov och förutsättningar
- en utbildning som ska kunna ske parallellt med t.ex. olika former av annan utbildning, arbete eller praktik
Utredningen ska också pröva vilken roll samhällsinformationen ska ha inom den grundläggande utbildningen i svenska språket. Utredningen ska särskilt analysera och ge förslag på hur ansvar och kostnader ska fördelas mellan staten och kommunerna, för såväl deltagarnas försörjning som för utbildning och introduktion i kommunerna.

Fotografering av överlämnandet måste anmälas hos Marie Näslund, pressassistent: marie.naslund@justice.ministry.se, 08-405 45 89.

Välkomna!

Särskild utredare Kent Andersson, 040-34 10 16
Utredningssekreterare Maria Sundbom-Ressaissi, 08-405 40 59, 070-360 59 80
Karin Sandwall Åsberg, 031-701 53 58