Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Pressinbjudan: Offshoring - hot eller verklighet - IVAs projekt "IT utan gränser" presenterar ITPS-rapport

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:43 CEST

IVAs projekt ”IT utan gränser” presenterar rapport från ITPS:
Offshoring - hot eller verklighet

* Hur stor är omfattningen av offshoring av IT i Sverige?
* Vilka är de aktuella trenderna?
* Vad vet vi om vilken typ av jobb och vilka marknader som är berörda?

Det är några exempel på frågor som tas upp i studien ”Offshoring IT Services - A Swedish Perspective”, av Karin Hovlin, ITPS, i Los Angeles.

Rapporten ”Offshoring IT Services - A Swedish Perspective” har tagits fram av ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, på uppdrag av IVA och projektet ”IT utan gränser”.

Syftet med rapporten är dels att presentera omfattningen av offshoring, dels att diskutera vilka utmaningar som utvecklingen för med sig för Sverige. Andra frågor som studien belyser är:

· Vilka är de huvudsakliga motiven och drivkrafterna för svenska företag som förlägger produktion offshore?
· Vilka är de svenska företagens erfarenheter?
· Vad vet vi om konsekvenserna av offshoring och vilka är fördelarna och utmaningarna för Sverige?

I rapporten identifieras också ett antal utmaningar som policy makers och näringslivet behöver fundera över.

Mer information om IVAs projekt IT utan gränser se: www.iva.se/it

Datum: Onsdagen den 26 april 2006
Tid: 17.00 - 19.00, därefter middag
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

För anmälan kontakta:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 070-747 58 68, 08-791 30 41, bb@iva.se

Program:

The IVA project ”IT without borders”
Offshoring of IT - statistics and reality

Offshoring of IT is a symptom of the increasing global competition. What are the challenges facing the IT sector in Sweden? How can we manage the opportunities and threats associated with global competition? These are some of the questions that the IVA-project IT without borders intends to answer. The project will be finalised this autumn, and this seminar is a part of the analysis.

17:00 Welcome
Curt Andersson, chairman of IVAs department XII - Information Technology

17.15
IT without borders, new IVA-project
Björn Stattin, project director

Offshoring of IT - Sweden in an international perspective. Karin Hovlin, ITPS in Los Angeles

Offshoring from a supplier’s perspective
Prakash Chellam, responsible Benelux and Nordic countries, Infosys

Volvo’s experience of offshoring. Ambjörn Envall, co-ordinator of offshoring, Volvo IT
Joint discussion

18.45
Summary

19:00
Dinner

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra till en insiktsfull tillväxtpolitik. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige och andra länder samt utvärderar politiska insatser och tillhandahåller officiell statistik. Se även www.itps.se