Jämställdhetsombudsmannen, JämO

Pressinbjudan: Ombudsmän mot diskriminering på Skoldagarna i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:14 CEST

– Det är ett misslyckande varje gång en elev blir kränkt i skolan, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, som medverkar tillsammans med de andra ombudsmännen för mänskliga rättigheter vid Skoldagarna i Malmö.

Diskriminering och kränkande behandling sker överallt i skolan. Elever vittnar om att de blivit kränkta i undervisningen, på rasterna, i möten i korridorerna, i skolmatsalar, på utflykter med mera.
– Vi måste utmana oss själva, menar handikappombudsmannen Lars Lööw. Hur tänker vi när vi köper in leksaker eller planerar skolresan. Kan alla vara med?
– Varför ska barn och ungdomar stå ut med en sämre arbetsmiljö än vi vuxna? Arbetsmiljölagen omfattar även eleverna i skolan, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

Kom och träffa jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, handikappombudsmannen Lars Lööw, HO och Eva Röyter, utbildningsansvarig hos Barnombudsmannen. De svarar på frågor i Ombudsmännens utställningsmonter (A516), måndag den 1 november, kl.13.00–14.00 på Malmö-mässan.

I samband med Skoldagarna arrangerar ombudsmännen också ett seminarium om hur man kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Det finns ett förslag till en ny diskri-mineringslag för skolan som är tänkt ska börja gälla nästa år. Vad innebär det? Hur kan vi utveckla arbetet mot mobbning så att det även omfattar funktionshinder, sexuell läggning, kön, etnisk och religiös tillhörighet? På seminariet presenteras även Barnombudsmannens nya utbildningsmaterial ”Jag vill säja något!”.

Välkommen till Seminariet (nr 16) "Pedagogik mot diskriminering – hur är det möjligt?”. Det äger rum den 1 november, kl.14.30–16.00 på Malmömässan.

Arrangörer är Barnombudsmannen, Handikappombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

För mer information:
Birger Östberg, pressekreterare: 08-440 10 77