Jämställdhetsombudsmannen, JämO

Pressinbjudan: Ombudsmän mot diskriminering på Skolforum, Stockholmsmässan

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:12 CEST

– Det är ett misslyckande varje gång en elev blir kränkt i skolan, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, som medverkar tillsammans med de andra ombudsmännen för mänskliga rättigheter vid Skolforum.

Diskriminering och kränkande behandling sker överallt i skolan. Elever vittnar om att de blivit kränkta i undervisningen, på rasterna, i möten i korridorerna, i skolmatsalar, på utflykter med mera.
– Vi måste utmana oss själva, menar handikappombudsmannen Lars Lööw. Hur tänker vi när vi köper in leksaker eller planerar skolresan. Kan alla vara med?
– Varför ska barn och ungdomar stå ut med en sämre arbetsmiljö än vi vuxna? Arbetsmiljölagen omfattar även eleverna i skolan, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.
.
Kom och träffa jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, handikappombudsmannen Lars Lööw och Eva Röyter, utbildningsansvarig hos Barnombudsmannen. De svarar på frågor i Om-budsmännens utställningsmonter (C15:30), onsdag den 3 november, kl. 11.15–12.00 på Stock-holmsmässan i Älvsjö.

I samband med Skolforum arrangerar ombudsmännen också ett seminarium om hur man kan arbe-ta mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Det finns ett förslag till en ny diskrimineringslag för skolan som är tänkt ska börja gälla nästa år. Vad innebär det? Hur kan vi utveckla arbetet mot mobbning så att det även omfattar funktionshinder, sexuell läggning, kön, etnisk och religiös tillhörighet? På seminariet presenteras även Barnombudsmannens nya utbildningsmaterial ”Jag vill säja något!”.

Välkommen till seminariet (nr 302) "Från antimobbning till handfast arbete för mänskliga rättigheter”. Det äger rum onsdag den 3 november, kl. 9.30–11.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Arrangörer är Barnombudsmannen, Handikappombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

För mer information:
Birger Östberg, pressekreterare: 08-440 10 77