Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Pressinbjudan påminnelse: Dyr el hotar svensk processindustri

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:00 CET

Påminnelse om dagens seminarium för den som glömt bort eller missat inbjudan!IVAs projekt ”Ökad konkurrenskraft i framtidens processindustri”:
Dyr el hotar svensk processindustri

- Energiförsörjningen är en av de mest centrala frågorna för processindustrins framtid i Sverige. Det säger Sverker Martin-Löf, projektets ordförande i samband med att IVAs projekt Ökad konkurrenskraft i framtidens processindustri presenteras vid ett seminarium den 22 mars, kl 13.00 - 17.00 på IVA.Projektet har fokuserat på hur processindustrin i Sverige kan utvecklas och stärkas. Målet har bland annat varit att få fram ett kunskapsunderlag, en slutrapport, som kan användas för att stärka svensk processindustri. Ett antal frågeställningar diskuteras under seminariet:

· Hur ser investeringarna i processindustrin ut?
· Vad krävs för att elpriserna ska gå ner?
· Hur ser socialdemokraterna och folkpartiet på energifrågan?
· Vad har Vattenfall för planer?
· Kan processindustrin och verkstadsindustrin lära av varandra?
· Hur ser processindustrin på hot och möjligheter?

Processindustrin bidrar med 60 procent av Sveriges nettoexport. Den råvaruintensiva sektorn sysselsätter cirka 320 00 människor, ofta utanför storstadsområdena. Rapporten Ökad konkurrenskraft i framtidens processindustri” delas ut på seminariet.


Datum: Onsdagen den 22 mars, 2006
Tid: 13.00 - 17.00, därefter mingel
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

För anmälan kontakta:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 070-747 58 68, 08-791 30 41, bb@iva.se

Program:
13.00 Introduktion
Sverker Martin-Löf, projektets ordförande, styrelseordförande för bl a SCA och SSAB

Presentation av rapporten Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri
Per Storm, projektledare, och Monica Bellgran, biträdande projektledare, för Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri

Exempel från livsmedelsindustrin
Per-Gunnar Lindberg, Business Services Director, Arla Foods

Exempel från kemiindustrin
Måns Collin, fd koncernchef, AB Nynäs Petroleum

Produktion för konkurrenskraft - vad händer nu?
Anders Narvinger, VD för Teknikföretagen

Paneldiskussion med branscherna synpunkter
Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret
Per-Gunnar Lindberg, Arla Foods
Staffan Folestad, professor, AstraZeneca R&D Mölndal
Ola Asplund, utredningschef IF Metall
Christer Larsson, förbundsekonom vid Pappers
Måns Collin, fd VD Nynäs
Eva Färnstrand, VD Södra Cell
Jan Johansson, VD Boliden AB

14.40 Paus

15.10 Svensk processindustri och energiförsörjningen
Introduktion
Sverker Martin-Löf

Framtidens energiförsörjning
Lars G Josefsson, VD för Vattenfall AB

Användarens perspektiv
Jan Johansson, VD för Boliden AB

Energipolitiken för framtiden
Jan Björklund, vice ordförande folkpartiet

Energipolitik för framtiden
Nils-Göran Holmqvist, socialdemokratisk talesman i energifrågor och ledamot i Näringsutskottet

Paneldiskussion

Summering - vägen framåt
Sverker Martin-Löf

17.15 Mingel med vin och snacks