Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Pressinbjudan påminnelse: Internationellt seminarium med IVAs projekt Framtidens Universitet i fokus: Genomgripande förändringar krävs för toppklass

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:00 CEST

Påminnelse om dagens seminarium för dig som glömt bort eller missat inbjudan!

Större fakultetsanslag och ökad profilering inom forskning och utbildning är några krav på förändringar för att svenska universitet och högskolor ska klara en ökad internationell konkurrens. Det framgår av IVAs projekt Framtidens Universitet. Slutsatserna diskuteras vid ett internationellt seminarium den 28 mars. Ordförande för IVAs projekt är Hans Dalborg.

Tre expertpaneler har definierat problem, skapat en vision och formulerat konkreta förslag som ska uppfylla visionen och verka som stöd för utvecklingen av det svenska högskolesystemet. Totalt har 45 ledande representanter för lärosäten, myndigheter, institut och näringsliv deltagit i panelarbetet.

Vid seminariet presenteras panelernas förslag. Representanter från ledande universitet i USA, Storbritannien, Holland, Belgien och de nordiska länderna har bjudits in för att bemöta förslagen. Fokus läggs på frågor om ledarskap, ansvarstagande, styrning, finansiering, rekrytering, meritering och mobilitet.

Panelerna konstaterar att universitets- och högskolesystemet står inför nödvändiga strukturomvandlingar, attityd- och kulturförändringar. Flera av utmaningarna ligger i att koppla ansvar till befogenheter och ge utrymme för mångfald, excellens och entreprenörsanda. Bland förslagen märks följande:

§ Att lärosätena ges möjlighet att ta ut avgifter för utbildningar och kurser
§ Införande av avdragsrätt för donationer till forskning och utbildning
§ Bättre villkor och möjligheter till specialisering, till exempel i form av College som fokuserar på utbildning framför forskning

§ Att kravet på vetenskapsområden slopas, så att samtliga lärosäten efter prövning kan få rätt att examinera doktorer inom väl avgränsade områden.

Dessutom finns ett antal förslag som till förändringar i tillsättningar av tjänster och meritvärdering.

Panelernas förslag presenteras av panelordförandena:
Lars Bertmar, Docent, styrelseordförande D. Carnegie & Co AB, Cecilia Schelin Seidegård, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset och Ingegerd Palmér, Rektor, Mälardalens Högskola.

Bland de internationella deltagarna finner vi Bo Carlsson, professor vid Case Western Reserve University i Illinois, USA, Luke Georghion, professor vid Manchester University och Erik Arnold CEO för Technopolis Group.

Program:

Mer info om projektet här, se under fliken dokumentation: http://www.iva.se/templates/Page.aspx?id=935

Datum: Tisdagen den 28 mars, 2006
Tid: 13.30 - 17.30
Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

För anmälan kontakta:
Eva Stattin, kommunikationsansvarig, IVA, 070-225 03 84, 08-791 29 91 es@iva.se
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 070-747 58 68, 08-791 30 41, bb@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se