Karolinska Institutet, KI

PRESSINBJUDAN- PÅMINNELSE: Läkemedelsföretag säkrar forskning inom kroniska inflammationssjukdomar

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:21 CEST

Nu görs för första gången en nationell gemensam satsning på sjukdomar med kronisk inflammation där bidrag från olika forskningsstiftelser ska matchas av medel från industrin. Samarbeten med läkemedelsföretag har redan garanterat sju miljoner kronor per år.

I ett unikt samarbetsprogram mellan forskningsstiftelser, forskning, industri och patienter satsar forskningsstiftelserna VINNOVA, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Reumatikerförbundet 70 miljoner kronor under fem år. Samarbete med flera läkemedelsföretag - bland annat Wyeth, AstraZeneca, BMS, Schering Plough och Biovitrum - har hittills säkrat ytterligare sju miljoner kronor per år och beräknas helt matcha bidrag från forskningsstiftelserna inom 18 månader. Efter avslutad 5-årsperiod ska projektet vara självfinansierat via samarbeten med industrin.

Träffa representanter från läkemedelsindustrin och hör om de vetenskapliga rönen som ställt Sverige i spetsen inom området inflammationssjukdomar.
Tid: Fredag 12 september kl. 10.00
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Rolf Lufts aula.

- Målsättningen med detta translationella program är att snabbare föra ut bevisat effektiv forskning till patienter. Att vi hittills säkrat sju miljoner kronor från industriella partners visar på potentialen att arbeta på detta sätt. Pengar från staten behövs, men ett nära samarbete mellan forskning och industri är också avgörande, säger professor Lars Klareskog.

Kroniska inflammationssjukdomar drabbar en stor del av befolkningen och leder till stora lidanden för patienten och höga kostnader för samhället.

- Jag tror att vi inom ganska snar framtid kommer att se forskningsresultat som ger möjlighet till bättre diagnostik, prevention och behandling. På sikt kan detta leda till många intressanta möjligheter för kommersialisering. Kombinationen av offentlig och privat finansiering är definitivt en framgångsfaktor i detta, säger Lars Klareskog.

Satsningen görs på två program, ett större nationellt projekt kallat COMBINE och ett mindre projekt, CIDAT.


För programmet, se bilagan.

För frågor, kontakta:
Professor Lars Klareskog, koordinator COMBINE-projektet

Tel: 08- 5177 45 29

Mobil: 070-522 77 88

E-post: lars.klareskog@ki.se

Professor Jesper Haeggström, koordinator CIDAT-projektet

Tel: 08-5248 76 12

E-post: jesper.haeggstrom@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi

Tel: 08-524860 66

Mobil: 070-614 60 66

E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se