Rikspolisstyrelsen

Pressinbjudan- Polisen ska lösa fler mängdbrott

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 11:55 CET

Polisens förmåga att klara upp mängdbrott som misshandel, stölder, inbrott och
skadegörelse har försämrats under de senaste åren. För att bryta trenden har nu en
nationell satsning mot mängdbrottsligheten inletts.

Den svenska polisen har under senare år varit mycket framgångsrik när det gäller att bekämpa
grov brottslighet. Dessvärre har polisen inte haft samma framgång med att förebygga och klara
upp de så kallade mängdbrotten, exempelvis stölder, misshandel och skadegörelsebrott.

Därför gör nu svensk polis sin kanske största nationella satsning någonsin. Satsningen, som
benämns Mängdbrottsprojektet, syftar till att höja polisens effektivitet och kvalitet. Målet är att
reducera mängdbrottsligheten samtidigt som antalet uppklarade brott ska öka.

- Polisen ska helt enkelt bli bättre på att förebygga och utreda brott som drabbar eller riskerar att
drabba våra medborgare, förklarar Börje Wilsborn, projektledare för Mängdbrottsprojektet i
Jönköpings län.

Mängdbrottsprojektet handlar inte på något sätt om en ny prioritering, utan syftar istället till att
öka kvaliteten och effektiviteten i den verksamhet som bedrivs idag. Detta ska bland annat ske
genom:

• en tydligare ledning och styrning av verksamheten på olika nivåer
• att fler medarbetare är i tjänst under tider då flertalet brott begås
• att fler och bättre brottsplatsundersökningar (kriminaltekniska undersökningar) genomförs.

Medverkar och berättar om Mängdbrottsprojektet gör projektledaren Börje Wilsborn och
delprojektledaren Hans-Göran Johansson. Efter presskonferensen kommer en polispatrull
att visa hur en brottsplatsundersökning går till. För den som önskar finns möjlighet till
personliga intervjuer med projektledarna.

Tid och plats
Onsdagen den 8 mars kl. 09.00 i Jönköpings polishus, samling i receptionen.

Kontaktperson
Kommissarie Börje Wilsborn, projektledare, tel. 0383-198 10.
Mer information
För mer information, se www.jonkoping.polisen.se