BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Pressinbjudan: Polisens satsning mot organiserad brottslighet utvärderad

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 12:00 CET

Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat Polisens stora satsning på 120 miljoner mot organiserad brottslighet som pågått mellan 2006 och 2009. Resultaten presenteras i en ny rapport tisdagen den 22 december klockan 10:00 i Brå:s lokaler. På plats finns även Rikskriminalpolisens chef Therese Mattsson.

Rapporten beskriver både satsningen i stort och respektive projekt. Bland annat besvaras följande frågor:

• Har satsningen påverkat den organiserade brottsligheten?
• Vilka metoder och strategi er har polisen använt?
• Vilken betydelse har satsningen haft för polisens arbete?
• Vilken betydelse har Alcatrazlistan haft?

Medverkande: Lars Korsell, enhetschef på Brå, Daniel Vesterhav, projektledare och enhetsråd på Brå samt Therese Mattsson, chef för Rikskriminalpolisen.

Tid: Tisdagen den 22 december kl 10:00
Plats: Brottsförebyggande rådet, Tegnérgatan 23, 2 tr, Stockholm

För ytterligare information och anmälan kontakta Jennie Zetterström, 08-401 87 36 eller jennie.zetterstrom@bra.se

Välkommen!

PRESSTJÄNST: jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se