Sunne kommun

Pressinbjudan: Politiker möter ungdomar på nytt sätt

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:50 CEST

Sunneungdomar får på skoltid kl 13-15 den 28 april möta och samtala med lokala kommunpolitiker i smågrupper runt ämnen de själva bestämt. Temat för dagen är hur vi kan ta tillvara och utveckla platsens talang. Sporthallen blir mötesplats.

 

Björn Starrin från Starboys är konferencier. Han cirkulerar bland grupperna, ställer frågor och gör spontana inslag av underhållning.

 

EU-projektet "Genius Loci - platsens talang" samt projektet "Ungdomsdialog", som jobbar med utveckling av unga medborgares inflytande, har involverat Ungdomsrådet i Sunne i mötet.
Ungdomsrådet står för värdskapet och är med och ordnar dagen. De bjuder även in ungdomsråden i medverkande kommuner* för kunskapsutbyte.

 

Två representanter från varje klass på gymnasierna Brobyskolan, Broby Grafiska och Södra Viken samt Fryxellska skolans klass 8 och 9 är med i sporthallen. Totalt cirka 100 ungdomar.

 

Ungdomsrådet förbereder dagen genom att eleverna får formulera frågor tillsammans med sina lärare på SO-timmarna. Politikerna har dessutom tillsammans med Ungdomsrådet träffat eleverna i förväg ute på skolorna.

 

Syftet med dagen är att utveckla Sunnes mötesplatser och sättet att mötas. Genius Loci vill skapa en livfull dialog med medborgarna - där ungdomar är en viktig målgrupp.

 

Pressen hälsas välkommen!

 

 

Har du frågor kontakta gärna

 

Kristina Wictorin Jennie Wahlberg

 

Ungdomssamordnare, Sunne kommun Ordförande i Ungdomsrådet

 

Tel 0565-162 06, 070-332 45 88 Tel 073-060 55 67

 


kristina.wictorin@sunne.se j_s_wahlberg@hotmail.com

Gunilla Ingemyr Anna Blomquist

Ledamot i kommunstyrelsen Tillväxtstrateg
Tel 0565-162 52, 070-361 12 22 Tel 0565-164 13, 076-128 4 550

gunilla.ingemyr@sunne.se anna.blomquist@sunne.se

------------------------------------------------------------------------------------------

EU-projektet Genius Loci - platsens talang pågår 1 september 2008 till 31 december 2010.
Medverkande/finansiärer:

*Kommuner: Sunne, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil Ovanåker, Säffle
Privat: Besterman AB, Fryksdalens Sparbank, Selma Spa+


Organisationer/nätverk: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Karlstads universitet, Nätverket Majorskorna, Reggio Emiliainstitutet, Sveriges Kommuner och LandstingProjektets två steg:


1. Vidareutveckla det lokala och regionala företagandet genom att ta fram nya metoder, arbetssätt och former


för samverkan


2. Ta fram en modell där lokal kraft och nya metoder används för att skapa tillväxt samt informationsspridning


och följeforskning