Business Region Göteborg

Pressinbjudan: Positivt för Food Trucks-företagen när platser och tider offentliggörs

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:05 CEST

Den 26 maj, 09:00 – 11:00, informeras de utvalda Food Trucks-företagen om vilka platser i staden och tider som gäller för testperioden. Särskilda önskemål har framförts under processen och på måndag meddelas vad som beviljats.

Den 26 maj är tillfället då samtliga utvalda Food Trucks-företag kommer att befinna sig på samma plats. När ekipagen rullar ut på Göteborgs gator i mitten av juni så kommer de att vara utspridda över de 20-talet platser vilka på måndagen offentliggörs hos Business Region Göteborg.

En snabb process har legat till grund för det lyckade genomförandet av Food Trucks-testperioden. Samverkande förvaltningar och bolag har gemensamt arbetat för att förenkla den process som omfattar flertalet instanser i Göteborgs Stad. Resultatet är korta ledtider och en öppen process där lyhördhet och bemötande varit i fokus, viktiga steg framåt i utvecklingen av företagsklimatet i Göteborg.

-  Vi har lyssnat på företagens synpunkter och kommer att utveckla konceptet utifrån de kloka tankar vi fått till oss under processen, säger Sam Friberg, Företagslots på Business Region Göteborg.

På måndag ges möjlighet att träffa de medverkande aktörerna och Food Trucks-företagen. Bakom samverkansprojektet står Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten, Förvaltningen för kretslopp och vatten samt Business Region Göteborg.

För mer information, kontakta gärna: Sam Friberg
Företagslots
Telefon: 031-365 00 65
E-post: foretagslotsen@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.