Justitiedepartementet

PRESSINBJUDAN - Presentation av Lars Rådhs utredning: Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 21:00 CEST

På onsdag den 24 september överlämnar utredaren Lars Rådh sitt betänkande ”Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle” (SOU 2003:75) till statsrådet Mona Sahlin.

Betänkandet kommer att presenteras av Lars Rådh och sekreterare Birgitta Ornbrant. Samtidigt med denna presentation redovisas även Kent Anderssons utredning om svenska för invandrare (sfi): ”Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv” (SOU 2003:77), som överlämnas till statsrådet Lena Hallengren.

Statsråden Lena Hallengren och Mona Sahlin kommer gemensamt att ta emot utredningarna kl. 13.30. Vid överlämnandet finns det möjlighet för fotografering. Överlämnandet sker på Mona Sahlins arbetsrum på Justitiedepartementet, plan 6 Rosenbad 4.

Presskonferens
Tid: den 24 september 2003 kl. 14.00.
Plats: Pressrummet, Rosenbad 4 i Stockholm.

Regeringen beslutade den 20 december 2001 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor gällande en översyn av mottagandet av och introduktionen för flyktingar.

Utredningsuppdraget består i att utifrån ett helhetsperspektiv göra en översyn av mottagandet av och introduktionen för flyktingar. Översynen ska också omfatta relevanta delar av Migrationsverkets mottagande av asylsökande. Enligt direktiven ska utredningen bland annat identifiera, analysera och förklara hinder för egenförsörjning, delaktighet och en långsiktigt hållbar integration.

En rad förslag presenteras i utredningen.

Presslegitimation erfordras.

Vad gäller fotografering av överlämnandet måste detta anmälas hos Marie Näslund, pressassistent: marie.naslund@justice.ministry.se,
eller tel. 08-405 45 89.

Välkomna!

Lars Rådh, Särskild utredare 073-688 18 02
Birgitta Ornbrant, Sekreterare 08-405 25 38