Region Örebro län

Pressinbjudan: presentation av psykiatrins utbildningssatsning

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2019 14:10 CEST

En satsning för en tryggare vård- och arbetsmiljö – nu utbildas 800 medarbetare i att hantera svåra möten

För psykiatrin i Region Örebro län är det viktigt att patienter och personal ska känna sig trygga. Med stöd av en granskning av regionens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda identifierades en del förbättringsåtgärder. Psykiatrin satsar därför på en personalutbildning för hanteringen av svåra möten i vården. Satsningen är en del i Region Örebro läns fördjupningsutbildning i hot och våld för område psykiatri, akutkliniken, AVA och andra utsatta verksamheter.

Utbildningen är designad för psykiatrin eftersom det finns evidensbaserade metoder inom området, i ett senare skede ska utbildningen anpassas för andra verksamhetsområden. Två huvudinstruktörer är anställda och de har påbörjat utbildningssatsningen som innebär att samtliga medarbetare i psykiatrin får en tvådagarsutbildning. I heldygnsvården kommer även kompletterande insatser göras för att minimera risker för hot och våld genom satsningen ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård”. Dessa insatser kommer att utvärderas av forskare.

Media hälsas välkomna

Media hälsas välkomna till en presentation av utbildningssatsningen.

Datum: onsdag 15 maj

Tid: kl 10:00

Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1, Örebro.

Medverkande:

Carina Dahl, ordförande i beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Veikko Pelto-Piri, utredare i Område psykiatri och forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Linnea Nilsson, skötare samt huvudinstruktör i Svåra möten.

Stig Flodén, skötare samt huvudinstruktör i Svåra möten


Kontakt:

Veikko Pelto-Piri, utredare i Område psykiatri och forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, telefon: 072 142 93 30

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.