Paper Province

PRESSINBJUDAN - Presskonferens på måndag 21 december kl. 11.30! Plats: Region Värmland, Karlstad (konferensrummet på plan 1, längst in)

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 07:30 CET

 

 

 


Omställnings- och kompetensutvecklingssystem i Värmland

Projektet ska genomföras i ett direkt samarbete mellan de fyra kluster-organisationerna: The Paper Province, (projektägare), IT- Stiftelsen Compare,
The Packaging Arena,  Stål & Verkstad i Värmland,  Karlstads universitet och Region Värmland.

Klustren bildar tillsammans med Karlstads universitet starka FoI-miljöer, vilket utgör en viktig bas för företagens utvecklings- och omvandlingsarbete. Till genomförandet knyts en forskningsledare med arbetsvetenskaplig kompetens, som svarar för utvärdering (följeforskning) och ett interaktivt FoU-stöd.

Till arbetet knyts en aktiv referensgrupp med representanter för fackliga organisationer, näringslivet och Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, strategiska utbildningsanordnare som Teknikcollege Värmland, Mångfaldscentrum m.fl. som ska medverka i idéutveckling, spridning av information och resultat, bidra med lobbying och förankringsarbete och delta aktivt i kunskapsutveckling och lärande.

Konsortiet kommer att utse en styrgrupp och en projektgrupp bestående av projektledare från
The Paper Province, forskningsledare från Karlstads universitet, samt processledare från respektive
kluster.

Finansiella medel på 6.3 miljoner kronor har beviljats för projektet över tre år.

Medverkande personer:

Mats Williams, The Paper Province
Göran Österman, IT – Stiftelsen Compare
Mikael Lundström, IT – Stiftelsen Compare
JanErik Odhe, Stål & Verkstad
Anders Jonsson, Stål & Verkstad
Per Branzen, The Packaging Arena
Britta Zetterlund Johansson, Region Värmland
Hanne Randle, Karlstads universitet

Hjärtligt välkomna!