Paper Province

Pressinbjudan - Prisceremoni Warm Water Innovation Challenge

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 12:06 CEST

Under året har The Paper Province arrangerat en innovationstävling där syftet har varit att få fram idéer kring vad man kan göra med varmt spillvatten från skogsindustrins produktionsanläggningar. 

-  Vi är mycket nöjda med kvalitén på bidragen. Det vinnande förslaget kommer bli mycket spännande att följa, menar innovationsrådgivare Magnus Persson.

Välkommen till prisutdelningen av Warm Water Innovation Challenge i samband med Värmlands klimatdag, den 22 maj kl: 15:00 på Karlstads CCC.

Mer om tävlingen
Juryn har bestått av representanter från BillerudKorsnäs, Nordic Paper, Rottneros, Stora Enso, Wipab, Åmotfors Energi, Karlstads universitet, Almi, Inova och The Paper Province.

Sortering, bedömning och urval av idéer har skett i tre steg. Första steget gjordes internt av The Paper Province. The Paper Province innovationsråd valde sedan ut de idéer som gick till final. Finalbidragen bedömdes av juryn, som utsåg en vinnare. Förslagen bedömdes efter tre parametrar:
- Värde för användaren (ekonomiskt,  samhällsekonomisk och miljömässigt)
- Genomförbarhet (hur realistiskt är förslaget i relation till behovsägare och användare)
- Nyhetsvärde (på vilket sätt ger förslaget ett nytt, annorlunda perspektiv på användning)

Tävlingen Warm Water Innovation Challenge har genomförts med stöd från Vinnova. Det är den första innovationstävlingen som The Paper Province arrangerar. Vid de sex workshops som genomfördes vid de deltagande bruken i regionen samt vid Karlstads universitet deltog ett 90-tal personer. 19 st bidrag inkom till tävlingen.

Vid frågor kontakta:Magnus Persson, innovationsrådgivare The Paper Province

m.persson@paperprovince.com

Tel:  +46(0)54-24 04 65

Mobil:  +46(0)70-342 79 41

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.