Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Pressinbjudan: Prisutdelning Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 13:44 CET

Bra arbetsgivare i Svenska kyrkan får ett eget pris: Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer för första gången att dela ut ett arbetsgivarpris – Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Den 7 november är det utdelning av priset vars syfte är att uppmärksamma arbetsgivare i Svenska kyrkan som bedriver en god personalpolitik.
– Som arbetsgivarorganisation, med vår långa erfarenhet och unika kunskaper om arbetsgivarna i Svenska kyrkan, vill vi uppmärksamma såväl församlingar som omvärlden på att det finns goda exempel på arbetsgivare i Svenska kyrkan, berättar Jösta Claeson, ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi vill förstås också visa uppskattning till de församlingar som arbetar aktivt med dessa frågor – för en god arbetsmiljö i Svenska kyrkan.

Prisutdelningen sker den 7 november i anslutning till arbetsgivarorganisationens fullmäktigesammanträde, på Radisson Blu Arlandia Hotell, vid Arlanda flygplats.

Program den 7 november
10.20 Prisutdelning. Arbetsgivarorganisationens ordförande, Jösta Claeson, delar ut priset och prismottagarna berättar om sitt arbete.
11.00 Efterföljande sittning med tillfälle att ställa frågor till prismottagarna. Tid för fotografering.
Anmälan
Anmälan senast den 5 november till arbetsgivare@svenskakyrkan.se.
Ange namn och redaktion.
Vägbeskrivning
Radisson Blu Arlandia Hotell: http://www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda/laege
Det går transferbussar från hållplatserna utanför terminalerna, fyra gånger per timme.

Fakta arbetsgivarpriset
Priset, Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan, delas ut för första gången i år.
Priset delas ut till arbetsgivare som hanterar de mänskliga resurserna bra och trovärdigt i förhållande till arbetsrättslig lagstiftning och avtal, kyrkoordningen, lära och värderingar i kyrkans uppdrag och som bedriver och arbetar i enlighet med en god personalpolitik. Utvecklingsområden som särskilt vägs in vid bedömningen är orga­nisation, arbetsmiljö, personalvård, aktiv medvetenhet i miljöarbetet och energibesparing.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare