Svenska kyrkan

Pressinbjudan: Rapportlansering om Västerås stifts skogsinvestering i Mocambique

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:51 CEST

Västerås stift har initierat trädplanteringar i norra Moçambique och är genom Global Solidarity Forest Fund (GSFF), en av ägarna i skogsbolaget Chikweti i Niassaprovinsen. Satsningen inleddes 2005 i samarbete med den Anglikanska kyrkan och avsikten var att planteringarna både skulle ge finansiell avkastning till ägarna och bidra till ekonomisk utveckling i regionen. Skarp kritik har emellertid framförts mot projektet, och företaget har inte kunna leverera förväntat resultat, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt.

I juni 2012 arrangerades ett offentligt seminarium om investeringen i Västerås, då bland annat de stora förändringar som genomförts i företaget under 2011 diskuterades. Hösten 2013 genomfördes en delegationsresa för att på plats studera effekterna av förändringsåtgärderna i bolaget. Resan genomfördes i samarbete mellan Västerås stift, Svenska kyrkans nationella nivå samt We Effect som har ett lokalt kontor i Niassa. I delegationen ingick också en expert från Världsnaturfonden WWF.

Vid seminariet presenteras delegationens gemensamma rapport. Slutsatser och rekommendationer kommer att diskuteras också mot bakgrund av den senaste tidens förändringar – i början av maj stod det klart att Västerås stift säljer sina andelar i Chikweti till det norska bolaget Green Resources, och blir samtidigt delägare i Green Resources.

Anmälan: Anmälan görs till debra.talbot@svenskakyrkan.se

Datum: 3 juni

Tid: kl 9-12 (kaffe serveras från 8.30)

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Hörsalen

Västerås stifts satsning på trädplantering i norra Moçambique har tidigare fått skarp kritik. Projektet har inte kunna leverera förväntat resultat, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt.  2013 genomfördes en delegationsresa för att på plats studera effekterna av vidtagna förändringsåtgärder. Vid seminariet presenteras delegationens gemensamma rapport.