Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen vill ha fler kvinnor på ledande poster i näringslivet

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 18:17 CET

Mona Sahlin, statsråd med samordningsansvar för jämställdhetspolitiken
och näringsminister Leif Pagrotsky inbjuder den 4 november näringslivet
till en bred debatt om vad företagen tänker göra för att råda bot på
kvinnornas underrepresentation på ledande poster och i styrelser i
näringslivet. Debattdagen har rubriken ”Från mansdominans till
livsbalans”.

- Vi kan se att det sker en viss utveckling, men det går alldeles för
långsamt. Det är viktigt för tillväxten att vi tar tillvara kompetensen
hos hela arbetskraften, även på de ledande posterna , säger Mona Sahlin
och Leif Pagrotsky.

- Kvinnorna i Sverige är mycket välutbildade, men det ger inte
tillräcklig utdelning i deras karriärer. Det är glädjande att det finns
ett sådant stort intresse från näringslivet för att samverka med oss
för att ändra på det, säger Mona Sahlin och Leif Pagrotsky.

Tid: onsdagen den 4 november kl. 9.15 till 14.00
Plats: riksdagens andrakammarsal

Alla företag i Sverige med mer än 100 anställda har fått en inbjudan
liksom företrädare för näringslivets organisationer, facken och
högskolevärlden.

Bakgrunden är den utredning i frågan som docent Anna Wahl vid
Handelshögskolan i Stockholm gjort på regeringens uppdrag (SOU 2003:16
Mansdominans i förändring). Utredningen visade att i företag med 200
anställda och uppåt har männen hela 92 procent av platserna i
styrelserna (exklusive personalrepresentanter) och i ledningsgrupperna
har männen 84 procent av posterna.

Presslegitimation erfordras.
Välkomna!

Camila Buzaglo
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 36 02
070-545 32 69

Monica Björklund
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 55 60
070-867 39 86

Ewa Fors Norén
Departementsråd
08-405 24 61

Karin Aldskogius
Departemenstsekretetare
08-405 13 57