Justitiedepartementet

Pressinbjudan: Regeringens symposium ”En arbetsmarknad öppen för alla” den 27 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 16:11 CEST

Pressinbjudan till ett nationellt symposium om gemensamma insatser för att motverka utanförskap och förbättra invandrade kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.

Den 27 augusti 2003 kommer regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet att genomföra ett nationellt symposium
- ”En arbetsmarknad öppen för alla”. Symposiet vänder sig till företrädare för riksdagens partier, näringslivet, kommuner, fackliga och andra organisationer samt experter. Syftet med symposiet är att inhämta nya idéer, fakta och erfarenheter som skall läggas till en gemensam grund för handling.

Tid: onsdagen den 27 augusti 2003.
Plats: Norra Latin i Stockholm.

Att bryta den ekonomiska, sociala och etniska segregation är en av regeringens mest prioriterade arbetsuppgifter. Till nya utmaningar som Sverige står inför hör de demografiska förändringarna och oron för ett krympande arbetskraftsutbud med arbetskraftsbrist. Vi måste möta utvecklingen med väl fungerande strategier som utmanar och förändrar diskriminerande strukturer och som möjliggör för alla människor att på lika villkor delta inom arbetslivets samtliga områden och nivåer. Detta är av avgörande betydelse för att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd.

Symposiet kommer att avhandla hinder och möjligheter på arbetsmarknaden ur ett brett perspektiv, vara handlingsinriktat och präglas av aktiv medverkan från deltagarna. Symposiet är det andra av två nationella symposier som aviserades i regeringsdeklarationen. Det första handlade om ökad hälsa i arbetslivet och genomfördes den 23 april 2003.

Mer information om symposiet finns på Justitiedepartementets hemsida: www.justitie.regeringen.se

Camila Buzaglo, Pressekretare 08-405 36 02, 070-545 32 69
Marie Näslund, Pressassistent 08-405 45 89