Justitiedepartementet

Pressinbjudan: Regeringens symposium ”En arbetsmarknad öppen för alla” den 27 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:09 CEST

Imorgon, den 27 augusti, kommer regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet att genomföra ett nationellt symposium
- ”En arbetsmarknad öppen för alla”. Symposiet vänder sig till företrädare för riksdagens partier, näringslivet, kommuner, fackliga och andra organisationer samt experter. Syftet med symposiet är att inhämta nya idéer, fakta och erfarenheter som skall läggas till en gemensam grund för handling.

Tid: onsdagen den 27 augusti 2003 kl.9.00-16.45.
Plats: Norra Latin i Stockholm.

Program
8.00 Kaffe och registrering

9.00 Inledning: Nedjma Chaouche, moderator

9.15 Statsminister Göran Persson

9.25 Ulla Hoffmann, förste vice ordförande, Vänsterpartiet

9.35 Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet de
gröna

9.45 ” Vi tröttnade på att drömma stort och leva litet så vi gav järnet för att leva vår dröm”

10.00 Situationen för invandrade på arbetsmarknaden - orsaker till inträdessvårigheter. Talare: Lena Schröder, arbetsmarkandsekonom, forskare, Integrationsverket

10.15 Den demografiska utvecklingen - möjligheter att öka invandrades sysselsättning. Talare: Gunnar Wetterberg , chefsekonom, SACO

10.30 Integration- en fråga om makt och inflytande. Talare: Anders Neergaard, fil.dr. sociologi, Arbetslivsinstitutet

10.45 Profile of good practice in combating discrimination in working life, ILO-study.
Talare: August Gächter, Senior researcher, Center for
Social innovation, Vienna

11.00 Kaffe eller frukt

11.15 Integration i arbetslivet – hur antar näringslivet och de fackliga organisationerna utmaningen? Signhild Hansen, vice ordförande, Svenskt Näringsliv, Wanja Lundby Wedin, ordförande, LO, Carl Bennet, företagsledare och styrelsemedlem i SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

11.45 LUNCH

13.00 - 15.00 Arbetsseminarier

Seminarium 1. Demokrati, makt och inflytande
- Nuvarande maktordnig som förklaringsvärde för invandrades
utanförskap- Diskriminerande strukturer i arbetslivet – Vilka är de? Hur ska de brytas?
Moderator: Per Wirtén (journalist)
Inledare: Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, Uppsala
UniversitetInledare: Massoud Kamali, docent sociologi, Uppsala
universitetInledare: Margareta Wadstein, Diskrimineringsombudsmannen,
DOInledare: Stina Fransson, VD Gårdstensbostäder

Seminarium 2. Att ta vara på kompetens och potential
- Värdering och erkännande av utländsk utbildning och yrkeskompetens
- Specifika problem som yrkesutbildade invandrade och invandrade med akademisk utbildning möter på arbetsmarknaden- Goda exempel på tillvaratagande av utländsk kompetens
Moderator: Ylva Brune, forskare
Inledare: Katarina Berggren, kommunalråd i Botkyrka, (författare till rapporten ”Rätt man på fel plats”, AMS)Inledare: Ulf Öhlund,
HögskoleverketInledare: Patricia Staaf, Malmö Högskola
Inledare: Ronnie Nilsson, Malmö, om yrkesutbildning och kompetens
Inledare: Bassam Fares, Föreningssparbanken, Malmö-Rosengård, exempel på tillvaratagande av kompetens från arbetsgivares/näringslivets sida

Seminarium 3 Nya vägar till arbetsmarkanden - möjligheter till sysselsättning och egenförsörjningNya idéer för sysselsättning och egen försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden
Moderator: Christian Råbergh (konsult)Inledare: Robert Kloosterman, forskare, Nederländerna (om den informella sektorn)Inledare: Maria-Paz Acchiardo, integrationsansvarig, LOInledare: Qarin Franker, språkforskare, Göteborgs UniversitetInledare: Mkyabela Sabuni och Zela Bikyeombe Sabuni, Projekt Simba

Seminarium 4 Skolans roll för integration
Skolans roll för att förbättra integrationen och underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Moderator och inledare: Nihad Bunar, universitetslektor, Södertörns Högskola, Inledare: Sven Olsson, rektor, Krokbäcksskolan,
MalmöInledare: Elisabet Sörhuus, rektor, Hjulstaskolan, Stockholm
Inledare: Rosemary Waher Schennings, rektor, Fryshuset, Stockholm

Seminarium 5 Allas lika möjligheter - klass, kön och etnicitet i
arbetslivet- Specifika problem som invandrade kvinnor i allmänhet och invandrade kvinnor från utomeuropeiska länder i synnerhet möter på
arbetsmarknaden
Moderator: Karin Alfredsson (journalist)
Inledare: Wuokko Knocke, forskare, Arbetslivsinstitutet
Inledare: Hilda González, projektledare, Botkyrka
Inledare: Matti Laukkanen, projektledare, Malmö

15.00 Kaffe

15.30 Vad har vi lärt oss idag? – rapport från
arbetsseminarierna av moderatorerna

16.30-16.45 Avslutning.
Kalle Larsson (v)
Maria Wetterstrand (mp)
Mona Sahlin, integrationsminister

Media är välkommen att delta under hela symposiet. Presslegitimation eller liknande erfordras.

Anmälan till symposiet ”En arbetsmarknad öppen för alla” görs till Marie Näslund, pressassistent via mail: marie.naslund@justice.ministry.se eller tel. 08-405 45 89.

Camila Buzaglo, Pressekretare
08-405 36 02, 070-545 32 69

Marie Näslund, Pressassistent
08-405 45 89