Eskilstuna kommun

Pressinbjudan: Rekarnegymnasiet startar ny efterfrågad utbildning

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 13:13 CEST

Vi berättar om förslaget att inrätta en ny inriktning på Rekarnegymnasiets bygg- och anläggningsprogram.

Bygg- och anläggningsbranschen har uppvaktat den kommunala gymnasieskolan med önskemål om att starta en ny inriktning för att kunna möta framtida personalförsörjningsbehov. Nu finns ett förslag om att starta denna inriktning redan till hösten 2015. Förslaget ska behandlas på barn- och utbildningsnämndens möte den 18 juni.

Tid: Onsdag 10 juni klockan 10.00

Plats: Ekeby Grusgrop Åsbyvägen (närmaste postadress är Junivägen 1, korsa Åsbyvägen därifrån, sväng in mot Hagby, sväng höger ner i grusgropen)

Medverkande: Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen, skolchef för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, biträdande rektor Lars Harnisch, Mikael Axelsson arbetsledare och delägare på Enebo Mark och bygg AB, Mats Eriksson arbetschef på Tuna entreprenad och lärare Conny Schedin på Rekarnegymnasiet.

För ytterligare information kontakta biträdande rektor Lars Harnisch, telefon 070-086 68 60.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.