Byggherrarna

Pressinbjudan releasemingel: Nu underlättas processen för energieffektiva byggnader– Sveby version 1.0 släpps!

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 10:41 CEST

Efterfrågan på energieffektiva byggnader växer. Därför har Sveby  i samarbete med BKK tagit fram en avtalsmall för de krav som ställs på en beställd byggnads energianvändning, Energiavtal 12. Dessutom har övriga Sveby-rapporter och hjälpmedel fått en översyn och harmonisering mot avtalet och nya BBR 19. Tillsammans bildar Svebys material nu en komplett standard för avtal, beräkning och verifiering av energiprestanda i bostads- och kontorsbyggnader.

Vi inbjuder till ett releasemingel med lättare lunch för att markera att det kompletta materialet som ska underlätta för både byggherrar och entreprenörer nu finns på plats. Pressens medlemmar välkomnas att delta. 

Tid: 6 november, kl 11.30-13.00

Plats: Scandic Continental konferens. Ingång i hörnet av Klarabergsgatan/Klara Västra Kyrkogata.

Anmälan görs till Johanna Snygg, johanna.snygg@projektengagemang.se. Ange ditt namn och den media du representerar.

Bakgrund
Efterfrågan på energieffektiva byggnader växer, men det är inte alltid så lätt för byggherrar att verifiera att de fått det de beställt. Ansvarsfrågan när en byggnad inte lever upp till den överenskomna energiprestandan har också varit oklar.

Under året har Sveby i samarbete med Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tagit fram en avtalsmall för det krav som ställs på en beställd byggnads energianvändning, Energiavtal 12. Dessutom har övriga Svebyrapporter och hjälpmedel fått en översyn och harmonisering mot avtalet och nya BBR 19. Tillsammans bildar Svebys material nu en komplett standard för avtal, beräkning och verifiering av energiprestanda i bostads- och kontorsbyggnader. En bredare användning av Svebys standard förenklar betydligt för både byggherre och entreprenör vad gäller energiprestanda och medför även att Fastighetsägaren får en byggnad med säkerställd energiprestanda och en strukturerad grund för fortsatt uppföljning och kontroll av energianvändningen.

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som sedan införandet av energikrav i BBR tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.