Västra Götalandsregionen

Pressinbjudan: Renoveringsarbetet av fyren Pater Noster fortskrider

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:52 CET

Inbjudan
Varmförzinkning av stagen och målning av stödben pågår,
vi svetsar på trapphus samt toppcylinder och nu är
toppen klar för lyft

Då Pater Nosters lanternin flyttas ut vill vi inbjuda till ett unikt tillfälle att
se hur långt vi kommit i renoveringsarbetet med fyren i sin helhet.
Bohusläns museum, Pharmadule Emtunga AB och Pater Nosters Vänner
hälsar Er välkomna till Pharmadule Emtunga AB:s kontor i Arendal
tisdagen den 21 mars.

Program
•Lanterninen invigs på sin nya plats framför Pharmadule Emtunga AB:s kontor.
Samling kl. 19:00.
•Representant från Pharmadule Emtunga AB hälsar välkommen.
•Pågående renoveringsarbete visas på plats i den imponerande ARY-hallen.
•En enkel förtäring serveras.
•Esbjörn Hillberg, ordf i Svenska Fyrsällskapet kåserar om fyrar.
•Pater Nosters Vänners årsmöte: Pelle Stavfeldt redogör för arbetet under året.

Inbjudan gäller, av säkerhetsskäl, endast press, media och föreningen Pater Nosters
Vänner – var vänlig meddela om Du kommer till någon av nedanstående personer:

Vid frågor angående presskonferensen, kontakta Bohusläns museum, Ingrid Uhlman, 0522-656521,
e-post: ingrid.uhlman@vgregion.se och Agneta Olsson, 0708-221290, e-post: agneta.c.olsson@vgregion.se eller Karin
Anderson, Pharmadule Emtunga AB, 0512-773606, e-post: karin.andersson@pharmadule-emtunga.com.
Pater Nosters historia och länkar till respektive samarbetspartner finner Du på www.fyrenpaternoster.se

Huvudmän
Bohusläns museum, Pater Nosters Vänner, Tjörns kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens
fastighetsverk, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen,
Länsarbetsnämnden och EU; Leader+ Carpe Mare
EUROPEISKA UNIONEN LEADER+Carpe Mare
Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket
Partners
Pharmadule Emtunga AB har sedan huvudsponsoravtalet skrevs fått med ett antal av sina
underleverantörer som medsponsorer i projektet; International Färg AB, Alucrom AB,
Lysezink AB och Lincoln Electric.
Projektet stöds också av:
GöteborgsPosten, Scandinfo Marketing Research och Tjörns Sparbank
Hamneskär – ett nytt unikt besöksmål!
Fyren är teknikhistoriskt mycket intressant!
Fyren Pater Noster, konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam, byggdes år 1868 och var till år 2002
placerad på Hamneskär utanför Marstrand. Fyren är ett nationellt kulturarv och kommer att
byggnadsminnesmärkas när den åter står på plats ute på Hamneskär. Den har ett mycket stort värde,
både kultur- och teknikhistoriskt. Konstruktionen är ett klassiskt exempel på s.k. modulärt byggande
dvs. fyren konstruerades i moduler som lätt kunde transporteras ut till Hamneskär för att med relativt
enkla medel monteras på plats.
Toppen är klar för lyft!
Fyren Pater Nosters lanternin, som de senaste två åren har stått placerad utanför Bohusläns museum
i Uddevalla, är nu helt renoverad så långt som är möjligt före lyft och placeras tillfälligt utanför
Pharmadule Emtungas lokaler i Arendal. Därefter är det dags för lanterninen att åter kröna fyren och
transporteras ut till hemmaplatsen på Hamneskär, utanför Marstrand.
Fyrbyggnaderna blir en salt (!) konferensanläggning
Statens fastighetsverk planerar upprustning av byggnaderna ute på Hamneskär för att ha en helt ny
och fräsch konferensanläggning inklusive tilläggningsplats lagom till fyren står på plats igen.
Pharmadule Emtunga arbetar vidare med sin personal på fyren. De leder det fortsatta arbetet med att
svetsa och montera fyren i den imponerande hallen på Arendal. De ställer sina lokaler till förfogande
under hela renoveringstiden.
Vägen dit…
Pater Noster togs iland för tre år sedan för renovering men skadorna på fyren var så pass stora att
den tillgängliga budgeten inte räckte och arbetet lades på is. Projektgruppen för fyren sökte därför
externa sponsorer för att kunna färdigställa renoveringen. Arbetet med att renovera och rädda Pater
Noster bygger idag på ett närmast unikt samarbete mellan engagerade företrädare från samhällets
alla delar: tre statliga verk, region, länsstyrelse, Länsarbetsnämnd, kommun, museum, vänförening,
åtta företag och EU.
I april 2004 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Bohusläns museum och
Pharmadule Emtunga AB där företaget går in som partner i arbetet med att restaurera fyren. Företaget
tillverkar modulära konstruktioner, bostadsplattformar, läkemedelsfabriker mm och känner sig väl
förtrogen med Heidenstams gamla modulära fyrkonstruktion – ett spännande möte mellan modern och
gammal teknik! Renoveringen består i huvudsak av att rengöra, blästra, reparera och
måla/korrosionsskydda fyrens samtliga delar. Delarna ska sedan sättas ihop igen och fyren ska
transporteras ut på plats, senast den 1 juni 2007.