Avesta kommun

Pressinbjudan: Reportage om Avestas anhörigstöd

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:36 CEST

Tisdagen den 23 september kommer Nationellt kompetenscentrum Anhöriga till Avesta för att göra ett filmat reportage om Avestas avlösarservice. Inspelningarna pågår under två dagar. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga lyfter genom sina reportage upp verksamheter som kan fungera som inspiration och föredömen för andra kommuner.

Inspelningarna kommer att innefatta intervjuer med anhörig, resultatenhetschef på Avesta kommun, anhörigsamordnare på Avesta kommun, samt Avesta kommuns avlösarteam. Avlösarteamet kommer också att filmas i sin vardag.

Medierna inbjuds till information om inspelningarna och om hur de kommer att användas nationellt.

Aktivitet: Pressinformation

Tid: Tisdagen den 23 september, kl. 13-14

Plats: Skogsgläntan, Brunnsvägen 20 Avesta

 

Medverkande: Företrädare för Nationellt kompetenscentrum Anhörig, företrädare för Avlösarservicen i Avesta kommun

 

Presskontakt: Katrin Lindholm, anhörigsamordnare, Avesta kommun

Tel: 0226- 64 58 92

Mobtel: 0733-64 53 80

E-post: katrin.lindholm@avesta.se