Linköpings kommun

Pressinbjudan: Resa för dem som trivs i öppna landskap

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 13:25 CEST

Sverige förbuskas. Landskap med värdefulla ängs- och betesmarker som hittills hållits öppna av betande djur växer nu igen. Det påverkar landskapets utseende och den biologiska mångfalden, men också företagande och näringsliv.

På bara tio år har 18 procent av Sveriges värdefulla ängs- och betesmarker försvunnit. Har vi råd att inte producera livsmedel på värdefull mark? Vad innebär detta för den biologiska mångfalden och de djur och växter som enbart trivs i det öppna landskapet? Vem har makten att ändra denna utveckling?

Detta ska vi studera och diskutera vid en bushresa, som Linköpings kommun arrangerar tillsammans med Landsbygdsnätverket, LRF, Vreta Kluster, länsstyrelsen, Föreningen Naturbeteskött och Världsnaturfonden, WWF.

Tid: Fredag 28 augusti klockan 8.30 – 14.00
Plats: Resan startar vid Vreta Kluster, Klustervägen 11, vid Vretaskolan

Under resan kommer företagare, naturvårdare med flera att berätta om hur förbuskningen påverkar företagande, den biologiska mångfalden och landsbygdens attraktivitet och rekreationsvärden. Politiker på nationell, regional och lokal nivå deltar på resan.

Välkommen!

För mer information kontakta Karin Linkhorst, ansvarig för landsbygdsfrågor på Linköpings kommun, telefon 013-20 65 31.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.