Riksidrottsförbundet

PRESSINBJUDAN - Riksidrottsstyrelsen presenterar sina förslag till RF-stämman

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 13:28 CEST

I Luleå 24-26 maj samlas svensk idrott för att fatta beslut i en rad viktiga framtidsfrågor. Inför mötet presenterar Riksidrottsstyrelsen sina förslag på en pressträff den 23 april klockan 10.00 - 11.30 på Riksidrottsmuseet i Stockholm.

Där kommer Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber och generalsekreterare Birgitta Ljung bland annat att berätta om och ge en fördjupad bakgrund till styrelsens förslag avseende:

  • hur det strategiska arbetet för att utveckla svensk idrott inför framtidens utmaningar ska bedrivas.
  • regeln om externt ägande i idrottsAB (51-procentsregeln).
  • vilka idrotter som ansökt om inträde i RF och RS förslag.

Tillsammans med Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin berättar de även om hur RF-stämman fungerar och hur svensk idrott organiseras och finansieras.

I år har 21 motioner kommit in till RF-stämman och till dem kommer förslagen från Riksidrottsstyrelsen. Alla motioner, inkomna förslag till valberedningen och kriterier för att bli medlemsförbund i Riksidrottsförbundet finns på Riksidrottsmötets webbsida.

Där kommer också RS förslag och yttranden över motionerna att läggas ut.


Anmälan till pressträffen 23 april senast fredag 19 april till:

Helena Björck
Medieansvarig, Riksidrottsförbundet
helena.bjorck@rf.se

Välkommen!


Riksidrottsstyrelsen presenterar sina förslag till RF-stämman 2013

Tisdag 23 april
10.00 - 11.30
Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsvägen 26

Har du inte ackrediterat dig till Riksidrottsmötet i Luleå?

Det gör du här senast den 3 maj