Landstinget i Värmland

Pressinbjudan: Rökning påverkar operationsresultatet- landstinget uppmanar till rökstopp

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:25 CEST

- En patient som slutar röka inför en operation läker bättre och risken för infektioner och hjärtproblem minskar, säger narkosläkaren Rolf Hörnqvist på Landstinget i Värmland.

Personer som ska opereras inom Landstinget i Värmland uppmanas nu att sluta röka av alla som är inblandade i vården av patienten.

När en patient blir opererad är det i stor utsträckning den egna kroppen som avgör om resultatet blir bra.Redan efter några timmars rökstopp före operationen sker förbättringar som hjälper patienten under och efter operationen.

Alla uppmanar till rökstopp
Läkaren som bedömer operationsbehovet, sjuksköterskan som kallar till operation, läkaren som söver eller bedövar patienten, läkaren som opererar och medarbetarna som tar hand om den opererade kommer alla uppmana patienten att sluta röka.

-Som narkosläkare vet jag att ett rökstopp ökar chanserna till ett lyckat operationsresultat och vi vill tillsammans med patienten uppnå bästa möjliga resultat, säger Rolf Hörnqvist.

Alla personalkategorier kommer lämna samma information till patienterna och en broschyr om vinsterna med ett rökstopp kommer att ges till patienterna tillsammans med muntlig information.


Rökstopp vid operation minskar risken att drabbas av:
- hjärtkomplikationer
- infektioner
- luftvägsproblem
- försämrad blodcirkulation
- sämre läkning av alla vävnader, från huden till skelettet
- att de nya kärlen proppar igen vid kärlkirurgi

Förbättringen kommer snabbt
Efter 5-6 timmars rökstopp förbättras syresättningen av blodet.
Efter 2-3 dagar blir luftrören mindre överkänsliga och risken för komplikationer minskar. Efter 10 dagar är luftrörens retbarhet normal igen.
Efter 3 veckor minskar risken för alla kirurgiska komplikationer och efter 6-8 veckor är risken lika låg som hos icke-rökare.
Efter några månader minskar risken för hjärtkomplikationer
Särskilt vid kärlkirurgi ökar rökstopp chansen för ett lyckat resultat

Snusning och passiv rökning
Snusningens effekter på hälsan är rent allmänt sämre utforskade än rökningens. Man vet dock att nikotinet i snuset försämrar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket inte gagnar läkningen efter en operation.
Att sluta snusa några veckor före operationen minskar stressen på hjärtat och risken för abstinensbesvär i samband med operationen blir mindre.

Barn
Även för de som har barn är det viktigt med rökstopp.
Barn som utsätts för passiv rökning är mera irriterade i luftrören och har ökad risk för komplikationer under narkos. Varje dag i rökfri miljö hjälper barnet!