Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Romer och Storey om entreprenörskapets betydelse

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:36 CEST

Globaliseringsrådet håller konferens på temat "Globalisering, innovation och entreprenörskap" den 1 oktober. På talarlistan finns de internationellt mycket välrenommerade professorerna Paul Romer, Stanford University och David Storey, Warwick Business School. Romer är bl.a. upphovsman till den s.k. kunskapsbaserade tillväxtteorin. Finansminister Anders Borg medverkar också, liksom flera riksdagsledamöter och entreprenörer.

Globaliseringen har medfört nya spelregler, nya affärsmöjligheter och förändrade konkurrensförutsättningar. Vad har entreprenörskapet för betydelse för tillväxt och sysselsättning och hur ser en ekonomisk politik som främjar kunskapsdriven tillväxt ut? Vid konferensen diskuteras dessa frågor samt hur det svenska entreprenöriella klimatet kan stimuleras. Vad kan vi göra bättre och hur?

Medverkar gör: Teodor Aastrup, VD, Attana, Pernilla Andersson Joona, fil dr, Stockholms universitet, Luciano Astudillo, riksdagsledamot (s), Anders Borg, finansminister (m), Pontus Braunerhjelm, Globaliseringsrådets huvudsekreterare, professor, KTH och VD, Forum för småföretagsforskning, Peter Eriksson, riksdagsledamot (mp) och språkrör, Stig Henriksson, kommunalråd, (v), Fagersta kommun, Karin Pilsäter, riksdagsledamot (fp), ordförande i näringsutskottet, Paul Romer, professor, Stanford University, Magnus Henrekson, professor och VD, Institutet för Näringslivsforskning, Lilli Ann Sandberg, VD, LS Trading, David Storey, professor, Warwick Business School, och Gunilla von Platen, VD, Xzakt kundrelation.

Moderator är Mia Odabas, frilans.

Anmälan skickas till globaliseringsrådets e-postadress.


Tid och plats:
Onsdag den 1 oktober klockan 13.30-17.00 i konferenscenter Rosenbad, Drottninggatan 1, Stockholm.

Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)