Miljödepartementet

Pressinbjudan: Så gör LOVA-pengarna Östersjön renare

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 10:51 CEST

Regeringens havsmiljösatsning innefattar bl.a. pengar till lokala vattenvårdsprojekt, så kallat LOVA-stöd. Dessa är viktiga för att rädda Östersjöns sårbara miljö. Miljöminister Andreas Carlgren besöker på fredag ett projekt som fått sådant stöd. Samtidigt ges en redovisning av två andra intressanta projekt och hur LOVA-pengarna allmänt bidrar till att göra Östersjön renare. Media inbjuds att närvara under hela programmet.

Program
10.00   Danderyds kommun/Stocksunds hamn hälsar välkommen
       Kommunstyrelsen ordförande Olle Reichenberg (M)
       VD Stocksundsgruppen Anders Paulsen
10.05   Miljöminister Andreas Carlgren om regeringens   havsmiljösatsning
10.10   Naturvårdsverkets rapport:
       Havsmiljöanslaget och LOVA, Björne Olsson
       Projekt Enskilda avlopp i kretslopp, Anna Calo,
        Södertälje kommun
       Projekt Svärtaån, Karin Brink, Länsstyrelsen
        Sörmland
10.45   Rundvandring LOVA-projekt - båtmiljöstationen i         hamnen.
       Tvätt av båtbotten visas.
       Tid får frågor och intervjuer
11.30   Lunch för de som önskar


Bakgrund
Havsmiljöanslaget har i huvudsak (cirka 40 procent) gått till stöd för konkreta åtgärdsinsatser, t.ex. restaurering av vattendrag, anläggning av fisktrappor, återskapande av våtmarker, mottagningsstationer för båttoalettavfall och musselodlingar. Cirka 35 procent av anslaget har fördelats till kunskapshöjande insatser som inventeringar eller forskning.


Tid och plats:
Tid: fredag 10 juni, kl. 10.00-11.30.
Plats: Marina läroverkets aula, Stocksunds hamn, (Hamnvägen), Danderyd.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45