Stockholms stad

Pressinbjudan: Så skapar vi gröna lösningar för levande städer

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2017 15:00 CET

Miljöminister Karolina Skog är huvudtalare vid konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Konferensen fokuserar på resultat, verktyg och mångfunktionella lösningar samt hur dessa främjar att ekosystemtjänster blir en del i stadsplaneringen.

Konferensen arrangeras av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

Ekosystemtjänster är de tjänster vi får gratis av naturen. Det kan till exempel handla om att minska risken för översvämningar, rena luften, sänka temperaturen och att skapa bättre ljudmiljöer och goda livsmiljöer för pollinatörer.

- Den biologiska mångfalden är en nyckel till många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av och som bidrar till hållbara och attraktiva städer. Därför är det centralt att stärka förutsättningarna för att aktivt arbeta med urbana ekosystemtjänster, och regeringen inrättar nu ett stöd för gröna städer för att främja denna utveckling, säger Miljöminister Karolina Skog

Med ökande tätbebyggelse är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, levande och attraktiva städer. Konferensen riktar sig till hela samhällbyggnadskedjan med fokus på byggaktörer och arkitekter som har en stor möjlighet att påverka denna utveckling i positiv riktning.

Christina Wikberger från Stockholms stad är ansvarig för konferensen och projektledare för C/O City, som består av 12 partners från näringsliv, akademi och offentlig förvaltning. Hon menar att det gröna i städerna måste bli en lika självklar fråga som t ex infrastruktur, energieffektivisering och avfallshantering.

- Under dagen kommer vi att visa varför det gröna behöver skifta fokus, från att ses som passivt pynt till att bli en aktiv komponent i stadsplaneringen. Det finns ett växande intresse och förståelse bland byggaktörerna för dessa frågor. Vi vill förmedla ny kunskap och verktyg som kommer att underlätta för dem att få in planeringen av ekosystemtjänster tidigt i planeringen, berättar Christina.

C/O Citys breda partnerskap visar hur samverkan och kunskapsutveckling kan drivas på bred front och omsättas i praktiken.

- När Stockholm växer måste vi planera smart och att ställa krav på ekosystemtjänster och gröna ytor redan i planeringsstadiet är nyckeln till en god grönstruktur. Projektet C/O City har spelat en stor roll för att belysa värdet och nyttorna av de ekosystemtjänster som vi får av grönskan i vår stad, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm Stad som också deltar i det avslutande panelsamtalet.


Välkommen att delta i konferensen!
Konferensprogram och talare:
https://co-city-konferens.confetti.events/
 

Fakta om C/O City
C/O City är ett Vinnovafinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt som pågått sedan 2012. Syftet är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Projektet består av 12 partners från näringsliv, akademi och offentlig förvaltning som arbetat fram metoder, verktyg och pilotprojekt som ska bidra till att ekosystemtjänster blir en del av stadsplaneringen. Se programmet för vilka organisationer som ingår i C/O City.

Läs mer om C/O City och ekosystemtjänster:
www.hallbarstad.se/cocitywww.cocity.org

Fakta om konferensen:
Program
: https://co-city-konferens.confetti.events/
Dag: 17 november
Tid: 09.00-15.00 med efterföljande mingel
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6
Moderator: Per Ankersjö
Information och anmälan: Emilie Zetterström
emilie.zetterstrom@stockholm.se
Telefon: 076-122 64 46

Kontakt- och talespersoner:
Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad
Christina.wikberger@stockholm.se
Telefon: 076 – 122 81 40

Kontakt med Katarina Luhr går via Elisabeth Ekstrand, pressekreterare
E-post: elisabeth.ekstrand@stockholm.seTelefon: 08–508 296 02, 076–122 96 02

Ulrika Åkerlund, Boverket
Projektledare och landskapsarkitekt
ulrika.akerlund@boverket.se
Telefon: 0455 – 35 32 88

Karin Skantze, Naturvårdsverket
karin.skantze@naturvardsverket.se
Telefon: 076 – 115 18 42